Pressen på Spotify och Uber är positiva nyheter för både fastighetsbranschen och våra städer

Ägarna över tillgångarna säger ifrån mot techbolagen och politikerna har vaknat – nu är det dags för plattformsmodellen att ta plats.

Den senaste tiden har vi sett rubriker om städers förbud mot digitala tjänster så som Tiptapp, Airbnb, lånecyklar och nu el-scootrar. Städers nya verklighet, idag och på några års sikt, innefattar nya tjänstelager av olika aktörer som vill nyttja stadens ytor (tillgångar) och ta kontroll över människans behov av alla tjänster – även samhällstjänster. Betalningar, transport, hälsa, sjukvård och handel kommer till stor del att vara en del av framtidens tjänsteerbjudande som nyttjas och konsumeras av användare via samma aktörers (techbolags) olika fysiska enheter – mobiltelefoner, klockor eller digitala assistenter.

Allt fler städer inser att den enskilt mest förbisedda och missbrukade tillgången – gatorna och trottoarerna – används av olika plattformsbolag för att sköta sina leveranser till fastigheter, eller som parkeringsplats för sina lånecyklar. Detta helt utan att dela med sig av vinster eller data/information i utbyte till staden.

Politikerna har också vaknat. Tillsynsmyndigheter agerar och står upp för tillgångsägarna – på EU-nivå och på nationell nivå. Amerikanska Airbnb har valt att ge efter för EU:s krav på större transparens när det gäller priser samt konsumenters rättigheter. EU undersöker även hur e-handelsföretaget Amazon hanterar personuppgifter och EU-kommissionen granskar den potentiella konflikten i Amazons dubbla roll som försäljningsplattform och återförsäljare.

EU-parlamentet röstade nyligen ja till ett förslag som innebär att upphovsrättsinnehavare ska få betalt av de stora tekniska plattformarna på nätet. Är det här intressant för fler branscher? Svaret är ja.

EU-parlamentets beslut är ytterligare ett tecken på en trend som är betydelsefull för alla fastighetsägare. I grunden handlar det om att den som äger en tillgång (fastighet, stad eller upphovsperson) ska få del av vinster som andra företag skapar genom att addera tjänster ovanpå tillgången.

I fastighetsbranschen talar jag om behovet av en ny generation plattformsmodeller där fastighetsägaren har kontroll på de olika tjänstelager som använder tillgångarna (fastigheten och marken), och får en proportionell del av eventuella vinster eller värden.

Den första generationens plattformar – Facebook, Google, Airbnb, Uber, med flera – skapar värde genom att addera tjänstelager ovanpå sin ”huvudtillgång”. Det kan exempelvis handla om hem, bilar, städers gator och människors personliga data. Företagen har dock kanaliserat det värde de extraherar till sig själva men inte delat med sig av värdet fullt ut till de som sitter på tillgångarna.

Det vi ser nu är ett uppvaknande. Aktörer som äger tillgångar känner sig utnyttjade. Kritiken mot hur Facebook hanterade användarnas data tvingade Mark Zuckerberg att vittna i ett senatsförhör, Uber och AirBnB har blivit bannlysta i vissa städer, musikindustrin kritiserar Spotify och Youtube för att inte ge en rimlig ersättning till artister och rättighetsinnehavare. I Storbritannien väljer fastighetsägaren British Land bort WeWork, som de ser som en trojansk häst som tar hyresgäster och därmed affären ifrån dem.

De som skapar värde på andras tillgångar, utan transparens och vilja att dela med sig, kommer att hamna i trubbel. En plattformsorienterad affärsmodell är en vinnande modell, den kan vara komplicerad men den är mer stabil och rättvis. Förhoppningsvis även mer värdefull för alla. Det är den modellen techbolagen använder, och borde användas av städer och fastighetsägare. Då kan man integrera leverantörer utan behöva utveckla alla tjänster själv. Man kan dessutom säkerställa värde, trygghet och kontroll.

Fastighetsägare hanterar relationen med sina hyresgäster och sina tillgångar i form av kontorsytor, bostäder, parkeringar, förråd och utrymmen i trapphus, och behöver integrera tjänster på sina tillgångar. Men det värde som skapas ska alltså också komma fastighetsägaren till del och får inte fortsatt enbart hamna i leverantörens plånbok.
Samma sak gäller för våra städer där alla i samhället ges möjlighet att erbjudas värde och trygghet, både leverantörer, medborgare och städerna själva.

Christoffer Börjesson, Chief digital officer, Fastighetsägarna Stockholm

Bild: Dan Gold, Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.