Klimatförändringen en realitet eller bara en prognos – FN:s klimatpanel bjuder in till granskning av underlagsrapporter

SMHI är Focal Point (nationell kontaktpunkt) i Sverige för FNs klimatpanel IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. Aktuellt material presenterades på Naturvårdverkets konferens den 8 oktober i år. Nu finns chansen att både ta del av materialet men också att delta i en bred granskning som efterfrågas av SMHI.

Samhällsbyggare med ett långsiktigt perspektiv har all anledning att ta del av resultat men också metoderna för de prognoser som tagits fram. Helt klart har klimatets utveckling en påverkan på samhällsbyggandet idag. Byggnader med livslängder på kanske 100 år och infrastruktur också med långa livslängder får till stor del redan i specifikationsskedet sin livscykelkostnad fixerad. Det kan säkert finnas anledning att fundera på om tekniska riktlinjer kan komma att påverkas.

De rapporter som föreligger just nu fokuserar på temperaturökningen, nederbördsförhållanden och vinden. Några intressanta resultat i ett 10-20 årigt perspektiv för Sveriges del som kan vara värda att nämna. Temperatur ökning på 1,5-2,0 grader, ökad nederbörd och i stort oförändrade vindförhållanden men volatiliteten ökar och extremförhållandena blir vanligare säger rapporterna. Mer temperaturökning på land än i haven och varmare vintrar, speciellt i norra Sverige. Vi får därmed längre vegetationsperioder och kortare snösäsong. Många parametrar med påverkan på teknisk design och förvaltningsskedet. Havsvattenhöjningen som prognoseras till +10 cm år 2100 är kanske inte så stor men vilka variationer över åren kan vi förvänta oss. Många frågetecken men den tekniska design som vi väljer idag skall vi i många fall leva med under mycket lång tid.

Genom att delta i granskningen av rapporterna får vi alla en chans att vara pålästa om Klimatet som säkert kommer att vara högt upp på agendan många år framåt. Själv har jag haft tillfälle att flera gånger granska konsekvenser av extrema väder situationer för elnätsverksamheten med många och långa avbrott som följd. Avbrott som medfört besvärande situationer för berörda delar av samhället. Numera vädersäkras elnäten på ett helt annat sätt än för 20 år sedan. Inte bara genom tekniska lösningar utan också genom nya rutiner och instruktioner för fältpersonal.

Jag kan dock inte glömma 12-14 januari 1987 då det blåste 10 m/s från Finska viken mot Stockholm samtidigt som vi hade -12 grader. Under de tre dygnen kyldes byggnaderna i Stockholm ut och elnätet i Stockholm löste ut underifrån. Många hushåll och företag hade skaffade sig extra elvärme på olika sätt när värmesystemet inte räckte till. Sammanlagringen som normalt jämnar ut belastningen försvann. Inget extremt väder men med konsekvenser utöver det vanliga. Lite spännande med klimatet och värt att hålla koll på.

Kan inte låta bli att nämna en bok jag läser just nu och som styrelseledamot i ABF Norra Stockholms Län, Folkbildningens ide och nytta. Ett lite citat som jag gillar och passar in här där författaren sammanfattar några stora filosofer som ” ..hävdar nödvändigheten av skolningen av världsmedborgaren som en förutsättning för utveckling av samhället i global skala.”.

Den 6 december kommer Samhällsbyggarnas sektionen för Hållbar Utveckling diskutera om vi kan och vill delta i granskningen av rapporterna för Samhällsbyggarnas räkning. Hör gärna av dig via min email om du vill vara med i granskningen och vars former alltid kan diskuteras.

 

Olle Hansson, ordförande sektion Hållbar Utveckling Samhällsbyggarna

 

Olle är uppvuxen i Täby och har jobbat i energibranschen sedan 1980. Via Stockholm Stad, Stockholm Energi samt senare Fortum och Ellevio fått engagera sig i utvecklings- och strategiska frågor. Numera friherre som pensionär med en liten konsultverksamhet vid sidan om. Han har även läst tre terminer nationalekonomi med fokus på samhällsekonomiska kalkyler för tekniska försörjningssystem.

Olle är föreningsmänniska och har bland annat över 30 år som kommunal förtroendevald i Täby, ABF, aktiv inom friidrottsrörelsen och sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen där han bor med hustrun i Stocksund. Hustrun och de tre barnen med sina familjer och 9 barnbarn är viktiga personer i Olles liv.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.