Samhällsbyggarna följer med en dag på jobbet – möt Josefin Tervo!

För mitt andra studiebesök åkte jag tillbaka till min hemstad Borlänge för att besöka Josefin Tervo som arbetar som åtgärdsbeställare på Trafikverket. Trafikverket är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom den offentliga sektorn med kontor över hela Sverige. Tack vare organisationens storlek och komplexitet finns stora möjligheter att göra karriär.

Måndagar innebär många interna möten för Josefin. Dagen inleddes med att hon visade mig runt på kontoret och jag fick hälsa på hennes närmsta kollegor. Därefter följde en rad möten som behandlade allt ifrån kommunernas planer och ärenden från invånare till Trafikverkets byggprojekt. Dagen gick förvånansvärt fort och efter lite arbete på kontoret avslutade jag med att ställa några frågor till Josefin för att få en djupare förståelse för hennes roll som åtgärdsbeställare och hennes egna tankar kring arbetet.

När jag frågar henne hur det kommer sig att hon började arbeta som åtgärdsbeställare på Trafikverket får jag ett långt och entusiastiskt svar.

-När jag var liten pekade jag på den enda skyskrapan i Borlänge och sa ”där vill jag jobba när jag blir stor”. Där satt dåvarande banverket. På gymnasiet hade vi yrkesinformationsdag där olika yrken närvarade och berättade vad de gjorde. Där var det två samhällsplanerare från Trafikverket som berättade vad de gör. Då fick jag upp ögonen om själva yrket samhällsplanerare. Efter studenten flyttade jag till Uppsala för att studera på Uppsala Universitet inom samhällsplanering. Min kandidatuppsats handlade om hur Borlänge kommun planerade när IKEA skulle etablera sig i staden. Jag skrev om hur kommuner planerar inför en stor företagsetablering med störst fokus på trafiksituationen.

-I och med kandidatuppsatsen startade mitt intresse för infrastruktur. Hela samhället bygger på fungerande vägar och järnvägar. Jag kände då att det var något jag ville jobba med. Infrastrukturen måste fungera för att samhället ska fungera. Efter examen fick jag jobb i Gävle som konsult på Trafikverket som biträdande samhällsplanerare. Där arbetade jag dels med att svara på remisser enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Dels vara med på kommunmöten och stötta samhällsplanerarna. Det var en instegsroll där jag lärde mig mycket om Trafikverket som organisation och planeringsprocessen på Trafikverket. Efter ett år där fick jag möjligheten att börja arbeta som åtgärdsbeställare i Borlänge. Det blev inte i skyskrapan där en del av Trafikverket sitter, men nära nog.

Åtgärdsbeställare är en del av planeringsprocessen på Region Mitt på Trafikverket.

  • Planeringsprocessen börjar med samhällsplanering som tar in behov och brister i processen. Efter att Trafikverket har prioriterat behov och brister, ska de utredas. Då går det vidare i processen till enhet Utredning, där de utreder behov och brister genom metodiken Åtgärdsvalsstudie. Från Åtgärdsvalsstudien kommer det fram åtgärdsförslag på vad som kan göras för att förbättra bristen eller behovet. När Åtgärdsvalsstudien är slutförd går den tillbaka till samhällsplanerare där de tar fram ett förslag till beslut om fortsatt hantering för dessa åtgärder. När de sedan haft samråd om förslaget med andra kompetenser från olika områden så beslutas det. Det är då det kommer till mig som åtgärdsbeställare. Då finns ett antal åtgärder för mig att beställa. Jag skriver en åtgärdsbeskrivning som är underlag till beställningen som sedan skickas till verksamhetsområde Investering. Då beställer jag åtgärder och vad vi vill ha för effekt av åtgärderna. För att det ska komma in i våra planer behöver vi ha finansiering till åtgärderna. När medel finns tillgängliga kan projekten sättas in i vår verksamhetsplan.
  • Det är en del av min roll som åtgärdsbeställare. Den andra delen är att jag jobbar med statlig medfinansiering. Det innebär att kommuner och kollektivtrafikmyndigheter kan söka medfinansiering från staten för kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder och miljöåtgärder. De kommer in med ansökningar varje år. Jag arbetar med det i hela Region Mitt som är Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län. När ansökningarna kommer in så sitter vi en grupp på Trafikverket tillsammans med Planupprättaren för de olika länen och prioriterar vilka åtgärder vi ska bevilja. Sen skriver jag underlag till besluten för dessa åtgärder som sedan Regional direktören signerar.
  • Det finns ingen dag som liknar den andra och arbetsuppgifterna är varierande. Det är mycket möten internt för att samordna med andra enheter samt med projektledare om det uppkommer något i deras projekt. Eftersom vi beställer och följer upp Trafikverkets projekt har vi en nära kontakt med projektledarna. Sen är det även mycket kontakt med kommuner och kollektivtrafikmyndigheter med deras ansökningar för statlig medfinansiering. Det är mycket jobb inne på kontoret med att skriva beställningar och läsa Åtgärdsvalsstudier. Ibland åker vi ut och tittar på projekten som vi har beställt för att se hur det går med dem.

På frågan vad hon möter för utmaningar i hennes arbete tänker hon länge för att sedan komma fram till att prioriteringen av åtgärder är det svåraste med hennes arbete.

-Det är många åtgärder som är angelägna på det statliga väg- och järnvägsnätet. Det hör ihop med en annan utmaning som är att lägga det ekonomiska pusslet med verksamhetsplaneringen med de ekonomiska ramarna som vi får.

Det bästa med Josefins jobb är att hon får vara med att påverka transportsystemet på riktigt!

-Jag får vara med och påverka infrastrukturen så människor kan färdas smidigt, grönt och tryggt. Det är ett stort och viktigt uppdrag som jag känner mig ödmjuk inför. Trafikverket är även en mycket bra och trygg arbetsgivare. Det är en stor myndighet, det finns 150 olika yrken och duktiga och kunniga medarbetare. Jag ser en väldigt stor utvecklingspotential inom Trafikverket och det finns jättemycket att lära sig från olika yrken.

 

 

 

 

 

Josefin Tervo, Åtgärdsbeställare, Trafikverket

 

Text och bild på Josefin Tervo: Jennifer Persson

Photo by rawpixel on Unsplash

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.