Barnböcker och samhällsbyggare?

På jullovet läste jag Jan Lööfs Pixibok Viktor bygger en brygga för mina barn. En bra bok av många skäl. Riktigt fina illustrationer är förstås viktigt men det viktigaste skälet är att Viktor är en samhällsbyggare (men det ordet används inte i boken). Handlingen går ut på att Viktor bor ensam på en ö men vill ha sällskap. Han bygger en bro och en man går över bron, köper en bit mark av Viktor och bygger en fabrik. Fabriksarbetarna bygger ett bostadshus på ön och snart är hela ön bebyggd. Viktor vil ha lugn och ro och flyttar till en ny ö där han kan bo ensam. För min del väckte boken frågor om fastighetsindelning, infrastruktur och stadsbyggnad. Oklart vad det väckte för frågor hos mina barn.

En barnbok som faktiskt använder ordet samhällsbyggare är Tomas Vesterlins nya bok Alex samhällsbyggare. Även här byggs saker och även här byggs det nära vattnet. Boken har en större fokus på tillståndsfrågor vilket är välkommet och utgör en bra kontrast till Jan Lööfs totala avsaknad av fokus på tillståndsfrågor.

Varför är barnböcker viktigt för samhällsbyggare? Jo för återväxten. Som ansvarig för civilingenjörsutbildningen i lantmäteri på LTH är min svåraste uppgift att för gymnasieungdomar och grundskoleelever nå ut med vad en lantmätare gör. För att göra det behöver jag förklara att lantmätare är en del av samhällsbyggandet. Då måste jag förklara vad en samhällsbyggare är. Kanske är barnböckerna ett sätt att tidigt skapa uppfattningar om vad samhällsbyggnad är? Båda böckerna går att köpa på nätet, det har jag gjort!

Att förklara vad en samhällsbyggare behöver man även göra när studenterna väl är på högskolan. På LTH finns tre femåriga utbildningar inom samhällsbyggnad: civilingenjör i lantmäteri, civilingenjör i väg och vattenbyggnad och arkitektur. Det är tre separata utbildningar som ger fördjupade kunskaper inom respektive del men vi måste också ge studenterna en bild av samhällsbyggnad och vad just de kan bidra med i samhällsbyggandet. En ganska klurig uppgift där vi börjat samla de tre studentgrupperna för gemensamma föredrag och workshops. Ett sätt att visa på de olika kompetenserna och hur de måste samverka för ett lyckat samhällsbyggande.”

Fredrik Warnquist, Universitetsadjunkt Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola LTH

 

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.