Förändringsledning – Allt kommer att bli bra!

Jag arbetar sedan många år med förändringsledning i olika typer av verksamhetsutvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsområdet och har tidigare i olika sammanhang skrivit om förändringsledning. Se t ex följande artikel som även var publicerad i tidningen Samhällsbyggaren under år 2017.

Jag har på senare tid reflekterat allt mer över ledarskapets betydelse för lyckosam förändringsledning. Inte minst efter Davosmötet i år, Världsekonomiskt forum 2019, som hölls i januari. Världen står inför ett gigantiskt förändringsprojekt, klimatfrågan, och FN-chefen António Guterres signalerade i Davos i år att han inte tror på projektet; hur många bedömer att han är rätt man att leda detta förändringsprojekt till ett lyckosamt genomförande?

Förändringsprojekt innebär att förflytta en organisation från ett läge till ett annat. För medarbetarna kan verksamhetsutvecklingsprojekt innebära stora förändringar och att hela eller delar av medarbetares arbetsuppgifter förändras eller försvinner när hela eller delar av en arbetsprocess automatiseras.

Verksamhetsutvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsområdet är ofta komplexa projekt. Som förändringsledare är det viktigt att kunna visualisera och kommunicera ledningens effektmål inom organisationen och till projektgruppen. Det är vidare lika viktigt att kunna bryta ned effektmålen i hanterbara delar: vad behöver vi göra för att kunna nå effektmålen? Och, viktigast av allt: du måste TRO på projektet och kunna få din projektgrupp att tro på projektet. Om du inte själv tror på projektet, så är du olämplig som förändringsledare. Tyvärr!

Men, omvänt gäller också: Med en sann inre övertygelse om projektets genomförbarhet, en god kommunikativ förmåga samt en förmåga att strukturera upp verksamhetsutvecklingsprojektet och tillföra ”lite ordning och reda ” kan vilket förändringsledningsprojekt som helst drivas i mål med lyckosam effekthemtagning. Allt kommer att bli bra!

 

Jan Zakariasson, vd Agima

 

Photo by mauro mora on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.