Plastbanta lekplatser

Att barn ramlar är inget ovanligt, och fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador för barn i förskole- och grundskoleåldern enligt en undersökning gjord av MSB. Och våra lekplatser och skolgårdar måste leva upp till höga krav, vilket jag tror ingen opponerar sig mot. Förutom att garantera säkerheten ska de också vara tillgängliga för personer med begränsad syn- och rörelseförmåga.

Men hållbarheten har det hittills varit sisådär med. Som pappa till två barn och med lång erfarenhet inom fallskyddsbranschen och arbete med lekplatser har det där skavt i mig. Vi är ju med och bygger framtidens hållbara städer men hittills har det enda material som kan garantera ett säkert fallskydd varit mattor gjorda på oljebaserat gummigranulat eller konstgräs – miljöaspekten har fått stå tillbaka eftersom det inte funnits några alternativ som varit både säkra och hållbara.

Sand, bark och träflis och andra miljövänliga fallskydd sprider visserligen inga mikroplaster, men har dock inte kunnat leva upp till säkerhets- och tillgänglighetskraven då det är svårt att till exempel ta sig fram i rullstol genom sand. När barn leker riskerar man dessutom att skyddet flyttar på sig, vilket ger gropar utan skydd. Att det inte fanns ett alternativ som var både miljövänligt och säkert skapade en frustration hos mig – över bristen på alternativ och över långsamheten i branschen.

Så jag började fundera på vad man skulle kunna använda istället. Mina undersökningar tog mig till Sydkorea där man under lång tid använt kork som fallskydd, och till Portugal där korkekar odlas. Och jag insåg att jag var något på spåren. Kork är ett mycket bättre material än gummi ur ett hållbarhetsperspektiv. Det bidrar inte till spridning av mikroplaster och har positiva effekter både för den lokala miljön där den bidrar till god dränering och i själva växtfasen där korkekarna tar upp koldioxid från atmosfären. Dessutom har den samma säkra och tillgängliga egenskaper som gummibaserade fallskydd – det kändes nästan för bra för att vara sant.

Med fallskydd i kork finns det nu äntligen ett hållbart alternativ. Alla har vi ett ansvar för att skapa ett hållbart samhälle och jag hoppas att alla vi som är med och ska bygga framtidens hållbara, och giftfria städer tar till alla de verktyg i lådan som nu finns att tillgå. Det är viktigt för våra samhällen, och för våra barn.

Michael Hammar, vd Nordic Surface och initiativtagare till Corkeen Play

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.