Affärsmannaskap – framgångsnyckeln nummer ett

För ett halvt sekel sedan arbetade en herre på NK:s herrkonfektion i Stockholm. Han kom från ett sydeuropeiskt land och behärskande inte svenska språket så väl men var ändå den som sålde flest kostymer. Detta är vad affärsmannaskap handlar om, genuin kommunikation.

Förmågan att styra kommunikationen dit man vill, med hänsyn till alla inblandade parter.

I affärsmannaskapet ingår även vår förmåga att hantera. Hantera de situationer vi känner till sedan innan men också att hantera de som uppstår längs vägen som vi inte kan förutspå.

Dessa förmågor blir allt mer viktiga i yrkeslivet, så väl i affärsvärlden som i den offentliga sektorn.

När vi på Neovess Utbildning utformade kursen i affärsmannaskap för Samhällsbyggarna har vi haft detta i åtanke. Innehållet är skapat utifrån lång erfarenhet från näringslivet som gett insikt i vilka delar som är viktiga och vilka som är sekundära.

Vi människor är bra på att läsa av varandra, vi ser fort om personen framför oss inte är genuin i sitt budskap, om personen inte är sig själv. Trygghet i sitt affärsmannaskap stärker hela ens yrkesroll i allmänhet och i kommunikation under press i synnerhet.

När jag är ute och möter beslutsfattare ställer jag ofta frågan; Vad har ni behov av att utveckla i er kommunikation, externt som internt? Svaret blir nästan alltid affärsmannaskapet.

Nu är inte afffärsmannaskapet bara för de som håller på med sälj eller är beslutsfattare. Det är för alla som på något sätt representerar organisationen. Frågan blir; Vilka är inte i behov av ett genomtänkt affärsmannaskap?

 

Mikael Andersson, VD Neovess Sweden AB

 

Photo by rawpixel on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.