Ta hjälp av matematikteknologi för att hantera klimatutmaningarna

Ny teknologi ger oss möjlighet att optimera resurser på ett sätt som varit näst intill omöjligt tidigare. Datorer kallades en gång i tiden för matematikmaskiner. Datorerna var och är fantastiska på att göra komplicerade beräkningar och hantera stora mängder data. Matematikmaskinerna eller kanske snarare matematikteknologi finns nu i alla tänkbara format t ex i form av en telefon, robot eller en algoritm. Till skillnad från de första matematikmaskinerna är teknologin numera tillgänglig att använda för de flesta verksamheter.

Det gör att vi i vår vardag har möjlighet att använda teknologin för att optimera vår verksamhet. Att inte slösa med olika former av resurser är avgörande inte bara för ekonomin utan också för att klara de gigantiska klimatutmaningar som vi står inför. En viktig del handlar om att optimera all form av energianvändning i våra byggnader och då tänker jag inte bara på nya byggnader med ny driftteknik utan även på det äldre beståndet som ofta har en brokig blandning av tekniska lösningar av olika ålder. Jag tycker att det är mycket intressant hur det går att med relativt enkla medel utveckla den digitala dimensionen i våra fastigheter och möjliggöra datavisualisering, automatisering och robotisering.

Energioptimering är ett gigantiskt område i sig, men det finns även andra optimeringar att göra exempelvis hur vi kan nyttja våra byggnader på ett mer yt-effektivt sätt. Ett ytterligare område är logistik och transporter. Cirkularitet och återvinning ett annat.

Det är fascinerande hur snabbt utvecklingen har gått och ibland kan det kännas näst intill omöjligt att hänga med, men det är så viktigt. Möjligheterna är för stora för att inte nyttjas. Det finns mycket som är otroligt komplicerat och avancerat, men det finns också det som faktiskt är lite enklare. Man behöver inte heller göra allt på en gång. Testa något litet. Går det bra så tar du det vidare. Dela sedan med dig av det du lärt dig, speciellt de insikter som handlar om minskad klimatpåverkan.

Vi har påbörjat vår resa och testar, utvecklar och lär. Vi är långt ifrån klara och jag delar gärna med mig av de insikter som vi fått så långt och tar tacksamt emot era. Tillsammans kan vi snabbare lära oss hur vi bäst nyttjar bra matematikteknologi för att optimera vår resursanvändning och minska vår klimatpåverkan.

Emma Henriksson, Chef digital utveckling och hållbarhet

2 kommentarer Lägg till din

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.