Baltic Valuation Conference

I år har vi, Sektionen för Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna, fått förtroendet att arrangera Baltic Valuation Conference. Konferensen kommer vi arrangera i samarbete med Malmö universitet den 9-11 maj i år. Den kommer hållas i universitetets lokaler på Nordenskiöldsgatan 1, som ligger i nära anslutning till Malmö Central.

Baltic Valuation Conference är en årlig konferens som ambulerar mellan länderna runt Baltiska havet i lite vidare tolkning inkluderande Norge, Danmark, Tyskland och Island.

Tanken bakom konferensen är att mötas och dela erfarenheter. Det är alltså deltagarna själva som står för programmet och meddelar arrangörerna att de vill medverka med en presentation. Beroende på hur många vi blir så är tanken att respektive presentation ska vara ca 15-20 minuter. Naturligtvis går det även bra att medverka enbart som deltagare och delta genom att medverka i diskussionerna kring föredragen istället.

Vid årets konferens så har vi två huvudteman:

Regional development, commuting and the real estate market

Samt

Various roles of open and digital data in the real estate valuation

För mer information om konferensen och dess innehåll, gå gärna in på: BVC 2019 Där kan vi även anmäla er till konferensen.

Vi hoppas att vi får förmånen att träffa så många av er som möjligt.

Peter Palm, Ordförande sektionen för fastighetsvärdering

 

Photo by José Martín Ramírez C on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.