Kaliforniens elsystem är redan grönt och snart kan vi vara där också

I början av november 2018 fick jag tillfälle att medverka vid SPIE, https://spie-switch.com/, Stanford Professionals In Energy. En organisation av mindre omfattning än Samhällsbyggarna men med lite samma ide men ett väldigt fokuserat intresseområde. Samtidigt kan jag konstatera att Stanford rankas ibland som den främsta högskolan i världen inom Electrical engineering. Vem tackar då nej till att berätta om vad vi gör i Sverige och speciellt Norra Djurgårdstaden Stockholm, Smart Energy City, där jag medverkat som representant för Fortum och senare Ellevio. Det finns många demos världen över men det som gjorde oss extra intressant var att i Norra Djurgårdsstaden var den aktiva kunden i fokus och inte lika mycket demo av tekniska lösningar. Vi hade också verkliga hushåll som deltog i utvecklingen och tester av ny teknik och prismodeller i syfte att minska klimatpåverkan av energianvändning.

Kalifornien är intressant då man har enorma volymer sol och vind som ställer höga krav på elanvändning och styrbarhet. Jag följer regelbundet www.caiso.com och den 16 mars baseras elsystemet i Kalifornien på 62 % förnybar el.

Kikar vi på statistiken hos Svenska Kraftnät har vi i Sverige en mer traditionellt sammansatt elbalans baserad på kärnkraft och vatten. Samtidigt kan många elnätsbolag idag märka en mycket snabb utveckling av mikroproduktion främst i form av solel. Utbyggnaden av storskalig vindkraft fortsätter. Många utmaningar följer med den volatila elproduktionen från sol och vind och därmed får vi också nya kunskapsbehov.

Konferensens presentationer som ni hittar på SPIEs hemsida berörde många områden. Allt från reflekterande sand för att rädda den arktiska isen och därmed stabilisera klimatet till prisincitament och nya tekniska lösningar. Kan vara bra en introduktion till vad man funderar på i Kalifornien. Kanske kommer vi att behöva fundera i samma banor i framtiden. Varför inte hänga på Samhällsbyggarnas studiebesök i Eksta Bostad Kungsbacka den 22/5, se Kalendern, där nya lösningar demonstreras.

Ni som planerar att delta på Samhällsbyggnadsdagarna kan räkna med att vi i sektionen för Hållbar Utveckling kommer att fylla några av passen med intressanta föredrag och talare. Vi jobbar för tillfället med en idelista över föredrag med Hållbar Samhällsutveckling i fokus:

  • Resilient city
  • Tillit och byggprocessen
  • Eleffektbristen och utvecklingen av staden samt klimatomställningen
  • Byggherrerollens förändring
  • Stålindustrin och vätgas inkl bränsleceller
  • Cement och kolsänkor
  • Byggplatsens energibalans
  • Plast och avfalls hantering med hänsyn till nya riktlinjer
  • Ny sorteringsanläggning för avfall på gång i Stockholm
  • Arbetsmiljöer, sunda och säkra.

 

Under våren skall vi konkretisera innehåll och boka upp intressanta talare. Vi jobbar på och har konkreta uppslag och namn men kom gärna med inspel.

Vi ses!

Samhällsbyggaren Olle Hansson, ordförande, sektion Hållbar utveckling, Samhällsbyggarna

Photo by Master Wen on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.