Barnsliga insikter för hållbar innovation

Greta Tunberg blev nyligen utsedd till årets kvinna och hon har även blivit utpekad som potentiell Nobelpristagare. Detta trots att hon fortfarande, enligt FN:s definition, är ett barn. Barn över hela världen strejkar för klimatet och för sin och kommande generationers framtid. Det blir allt svårare för vuxna att ducka för att det faktiskt är verkligt akuta utmaningar som vi står inför. Utmaningar som kräver snabbt och smart agerande. Jag hör ofta vuxna som säger att vi har all kunskap som krävs för att klara utmaningarna, men trots det agerar vi inte – i alla fall inte tillräckligt snabbt och med tillräcklig kraft.

Jag tror också att vi har den kunskap som krävs, men den är utsprid lite här och där. Det finns de som är fantastiskt bra på resurseffektivitet och klimat och de som sitter på värdefulla kunskaper inom smarta teknologier som vi kan ta hjälp av. De finns de är bra på att leda människor och de som är bra på att förstå mänskliga beteenden. Vi har de som är bra på att driva innovation och vi har de som är bra på att skala upp effektiva lösningar. För att lyckas hantera klimatutmaningarna tillräckligt snabbt behöver vi kombinera dessa och andra väsentliga kunskaper. Mångfald driver innovation och kan snabba på ett förändringsarbete.

För att hejda våra utsläpp behöver kunskapen omsättas i faktisk handling för att drastiskt minska resursanvändningen i befintliga system – vare sig det rör sig om matproduktion, byggnader, transporter eller något annat. Vi behöver växla över till fossilfri och förnyelsebar energi. Vi behöver utveckla nya lösningar och nya affärsmodeller som bygger på cirkularitet och smarta optimeringar där vi nyttjar nya teknologiers möjligheter i kombination med riktigt bra förståelse för mänskliga beteenden. Allt detta behöver vi göra nu. Det kräver att vi ökar vår innovationskraft och vårt lärande. Att bygga in processer för kontinuerligt lärande och innovation blir allt mer avgörande inte bara för att hantera klimatutmaningarna utan också för företags framgång.

Åter till barnen. Det finns mycket att lära från barnen som kan accelerera vår innovationskraft och drastiskt öka takten i vårt klimatarbete. Barn har en fantastisk kapacitet att lära sig nya saker. De flesta barn är nyfikna och vill testa och prova på nya saker. Det är ett naturligt beteende för barn att leka och lära. Att leda för innovation innebär också att bygga in processer för kontinuerligt lärande. Vi behöver förstå mänskliga beteenden och hur vi kan nyttja smarta teknologier. Det handlar om att bygga en kultur där vi vågar testa och prova nya lösningar och sedan lära oss av det vi testar. Genom att göra testerna i liten skala blir riskerna små. Det handlar om att hela tiden förbättra sig, skala upp det som går bra och att vara generös i att dela med sig av insikter. På det sättet får vi en kultur som snabbt driver utvecklingen framåt. Tillräckligt snabbt och med tillräcklig kraft för att säkra våra barns och kommande generationers framtid. På köpet skapas framtidens affärer och det blir barnsligt roligt att jobba.

 

Emma Henriksson, Chef digital utveckling och hållbarhet

 

Photo by Jenn Evelyn-Ann on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.