Notre-Dame brinner

När jag skriver detta ska räddningstjänsten ha lyckats få kontroll på branden i Notre-Dame men den är ännu inte släckt. Att sätta ett pris på vårt kulturhistoriska arv är omöjligt, det är ovärderliga värden som oftast inte går att återskapa.

När det gäller brandskydd är det något som vi i vår vardag många gånger inte funderar över, eftersom bränder, i förhållanden till många andra olyckor, sällan inträffar. Men även om bränder sällan inträffar har de förödande konsekvenser den dagen de uppstår. Därför måste vi jobba förebyggande med brandskydd.

Ofta är det de spektakulära bränderna eller de mest fasansfulla bränderna som får oss att agera. De som får oss att faktiskt fundera på brandskydd. Låt det därför komma något gott ur branden i Notre-Dame. Låt det bli början på ett intensifierat arbete med att skydda vårt kulturarv i Sverige mot brand.

Caroline Bernelius Cronsioe, brandingenjör

– Är utbildad brandingenjör samt civilingenjör inom riskhantering och jobbar som affärsområdeschef inom utbildning och utveckling på Prevecon brand och riskkonsult AB. Caroline har tidigare jobbat på bland annat Boverket, MSB samt i kommittén för modernare byggregler. Caroline är författare till Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen.

 

Photo of Paris by George Kantartzis on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.