Operahuset i Sydney uppnår koldioxidneutralitet före plan

Det berömda operahuset vid Sydney Harbour, beläget i skuggan av den majestätiska Sydney Harbour Bridge, en jättelik fackverksbåge med 500 m spännvidd över det djupa sundet, har uppnått koldioxidneutralitet fem år före plan. Detta är en liten revansch för de ständiga förseningarna under byggnadstiden, som till sist blev 14 år och till en kostnad som översteg planen med mer än tio, under ständiga politiska hot om att bygget måste läggas ner. Nu blev det ju färdigt till sist, tack vare en mästerlig ledning av konstruktören Peter Rice, om vilken mera kan läsas i Sture Samuelssons standardverk ”Ingenjörens konst” (2015). Sanningen att säga tvangs Rice påskynda färdigställandet – vid besök kan man upptäcka att han tvingats slarva med detaljer, kanske i viss desperation? Men operan är betagande vacker på håll och det ekonomiska överdraget är säkert glömt, liksom det en gång glömdes bort även för bron, som var en ekonomisk skandal i början på 1930-talet.

Operahuset är ritat av den danske arkitekten Jørn Utzon – han vann tävlingen med en serviettskiss, där han lät seglen från en regatta på hamnens vatten ge form åt de många välvda volymerna på land, vilka bildade den komplicerade operaanläggningen. Medan Peter Rice åtnjöt förtroendet att göra bygget färdigt blev arkitekten ivägkörd, då budgeten visade allt allvarligare tecken på bristande kontroll. Detta sårade Utzon oerhört – även i Danmark var han känd som ”dyrbar” och ”svårstyrd”, liksom för övrigt Henning Larsen. Han drog sig tillbaka till sin skogsvilla i Hellebæk, norr om Helsingør, där han kunde ses promenera bland bokarna i sällskap med sin hund. Alla försök att förmå honom att diskutera operahuset avvisades bryskt – han förbjöd dottern att resa till Australien för att för hans räkning motta en hög utmärkelse – ingenting hjälpte.

Nu har operahuset blivit en nationell tillgång i klass med bron – kanske överträffar det rentav sin äldre granne. Bron bär intensiv trafik vars utsläpp av koldioxid i atmosfären är betydande. För operahuset gäller motsatsen – i likhet med Empire State Building, en annan ikon på en annan kontinent, har man uppnått koldioxidneutralitet. Vägen till denna framgång har gått via effektivisering av energianvändningen genom bättre styrning och minskade mängder avfall. Redan år 2014 infördes LED-teknik för alla ljuspunkter, vilket minskade förbrukningen för belysning med 75%. Dessutom ökar livslängden med en faktor tio. Under 2017 infördes ett nytt styrsystem, som innefattar även vattenanvändningen – systemet utnyttjar havsvatten för kylning, vilket är en hittills outnyttjad resurs, som utnyttjas alltmer i världens stora hamnstäder, där man har tillgång till ett kallt bottenvatten. Initiativet bakom denna teknologi härrör från Utzon!

För att klara neutraliteten för operan måste man emellertid tillgripa ytterligare steg – investeringar i beskogning, vilket är klokt även i Australien (jfr Panama). I landet har man antagit målsättningen, att alla nya byggnader ska vara koldioxidneutrala från år 2030, medan motsvarande ska gälla för befintliga byggnader från år 2050. Operan dimensionerades en gång för en livslängd på 250 år, vilket beaktar inverkan av armering i betongen. Armeringen löser ett tillfälligt problem men bidrar till ett långsiktigt, genom att begränsa livslängden.

Varje år arrangeras 1 800 tillställningar i Sydney-Operan, äts 2,6 millioner måltider som resulterar i 5 000 kubm avfall, som efter rötning kan försörja 2 500 hushåll med el. Hur man på sikt ska hantera avfallsfrågan är föremål för studier med knytning till akademi och företagsamhet. Även underhållet studeras med sikte på gröna lösningar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att operans anpassning till nya anspråk, dess möjlighet att rentav erbjuda en helt igenom modern funktion, visar på dess stora värde. Idag hyllas Jørn Utzon som en inspiratör även för framtiden! Det är min personliga uppfattning, att även Peter Rice borde lyftas fram för sin insats i en beträngd situation.

 

Bo Göran Hellers, Professor em KTH

 

Fakta bakom denna artikel har hämtats delvis från Helen Pitt, ”Opera House carbon neutral ahead of schedule”, 2018-09-24

 

Photo by jasper wilde on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.