Lantmätare- det gränslösa yrket

Har du tänkt på hur snabb utvecklingen sker inom det digitala samhällsbyggnadsområdet? För trettio år sedan var det fortfarande teodolit och mätband som användes. Idag förlitar vi oss på ett digitalt fastighetssystem och användning av våra mobiltelefoner när vi vill orientera oss i tillvaron. Det är lantmätare som i sin yrkesutövning möjliggjort det. Vi alla litar också på att de fastighetsekonomer som utför värderingar gör det på ett professionellt sett. Även där har lantmätare bidragit stort med metodutveckling. Personer med lantmätarbakgrund arbetar numera i ett stort antal företag, statliga verk och kommuner än som var fallet för femtio år sedan. Svenska utbildade lantmätare är också hett eftertraktade internationellt. Inte minst inom det geodetiska området har Sveriges lantmätare varit drivande.

För att du som är ung ska få perspektiv på hur vägen dit var och vi som var med inte ska glömma har vi samlat in berättelser från ett antal äldre lantmätare som berättar som sin yrkeskarriär.

Berättelserna kommer att publiceras på Samhällsbyggarnas hemsida under hösten och överlämnas i analog form till Nordiska museet. Vi söker också sponsorer för att kunna trycka materialet. Har du förslag till några får du gärna skicka det till mig.

De inskickade berättelserna är personliga och ger en mycket god inblick i hur viktig lantmätarkompetensen var varit i samhällsbygget. De innehåller också en del dråpliga episoder som tex när lantmätaren förhandlade med en sakägare via hens brevlåda. Det och hur olika beslut egentligen fattades kan du läsa om i antologin.

 

Ewa Swensson

Ewa.swensson.lund@gmail.com

 

Photo by Scott Blake on Unsplash

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.