Swerocks bergtäkt i Kållered ett av Sveriges bidrag i tävling i Hållbar utveckling inom Europa

UEPG (European Aggregates Association), som består av medlemsorganisationer från 24 länder, företräder bergmaterialindustrins uppfattning i miljöfrågor och samarbetar med EU-kommissionen i många olika frågor. UEPG arbetar också för att samordna branschens miljöinitiativ i hela Europa, bl a genom att sprida goda erfarenheter tillsammans med frivilligorganisationer inom miljöområdet. Bland (mycket) annat så hålls var tredje år en tävling i Hållbar utveckling (Sustainable Development Awards). Syftet är att samla in goda exempel som andra kan följa, samt att visa vad branschen gör. http://www.uepg.eu/key-uepg-topics/case-studies

Ett exempel på hur biologisk mångfald kan skapas i en täkt är Kålleredstäkten utanför Göteborg. Detta är en av Swerocks största bergtäkter och här häckar bland annat pilgrimsfalkar och en fågelsjö har skapats intill täkten. Bullervallarna har såtts in blandning av gräs och ängsblommor vilket gynnar både fjärilar och vildbin. En biologisk mångfaldsplan har tagits fram i samarbete med Onsala Biokonsult. Kålleredstäkten utgör i årets tävling ett av Sveriges bidrag i tävlingen Hållbar utveckling, och tävlar i klassen ”Special Award for Biodiversity”. Vi håller tummarna!

 

Monica Soldinger Almefelttekn.dr. civ.ing. Chef Råmaterialförsörjning grus och berg, Swerock AB

 

Bild: Ringmärkning av pilgrimsfalksunge. Foto: Onsala Biokonsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.