Baltic Valuation Conference 9-11 maj, 2019

I år stod vi, Sektionen för fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna, värdar för Baltic Valuation Conference. Konferensen arrangerades i samarbete med Malmö universitet. Konferensen genomfördes parallellt med Malmö Real Estate Research Conference och utgjorde ett eget spå inom den konferensen och deltagarna kunde fritt välja mellan de olika sessioner som pågick parallellt under dagarna.

Under dessa tre dagarna fick vi inledningsvis lyssna till professor Liv Osland, som i sitt föredrag visade på hur närhet och mobilitet till arbetsmarknadscentra påverkar huspriserna.

Under de resterande dagarna fick vi ta del av flertalet högintressanta föredrag. Bland annat Lina Bellman, doktorand vid Mittuniversitetet, som presenterade delar av sin kommande avhandling med fokus på tanke- och beteendemönster hos värderare, vilket band annat påverkas och är beroende av vid vilket universitet/högskola man studerat. Vi fick även internationella utblickar av både Ina Viebrok-Hörmann som följde upp Liv Oslands tema men i en tysk kontext.

Dag två hade ett digitaliseringstema där vi fick ta del av en studie som tysk TV hade gjort med mäklare som använder AVMs för att bedöma värdet och hur tyska värderare resonerar på samma tema. Min egna reflektion efter föredraget är att vår tillgång till information i Sverige medför att de tillgängliga AVM-produkterna på den svenska marknaden är väsentligt bättre än de på den tyska.

Konferensen innehöll även studiebesök på Cykelhuset Ohboy. Vi fick där en guidad rundtur och ett kort föredrag av arkitekten bakom konceptet, Cord Siegel, på temat hållbar stadsutveckling och hans visioner om hållbart byggande.

Nästa år hålls konferensen i Tyskland, hoppas på god svensk uppslutning då.

 

Peter Palm, ordförande Sektionen för fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna

 

Photo by Scott Webb on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.