Lantmäteriförrättningarnas betydelse för Kullabygdens historia

Det är sällan det kommer en ny bok som beskriver markens indelning i fastigheter med olika ägare och brukare under en längre tidsperiod. Men nu finns det en alldeles färsk bok som beskriver det. Boken tar avstamp i 1500-talet och beskriver flera byar inom Höganäs kommun, från Kulla Fälad till Allerum och Kattarp mfl.

Författaren är lantmätaren Nils Rågstedt som är född och uppvuxen i trakten. Han har under stora delar av sitt yrkesliv arbetat i Helsingborg. Han är alltså mycket väl förtrogen såväl med ämnet som trakten.

Efter pensioneringen har Nils varit mycket aktiv inom idrotten och var bla ansvarig för den första orienteringskartan över Kullaberg, som gavs ut 1968. Först för fem år sedan fick han tid över för en mer systematisk forskning som lett fram till den bok han nu har givit ut. Han har inskränkt forskningen till tiden efter det att Skåne blev svenskt och fick de första lantmätarna i Kullabygden. Boken omfattar bla enskiftes- och storskiftesperioderna.

Boken innehåller många kartor från olika byar och tider. De är fantastiska att studera. Med inspiration från bokens kartor kan man själv leta vidare i de digitala historiska kartor som finns tillgängliga på Lantmäteriets hemsida. Texterna är minst lika intressanta att ta del av. Man får hela Kullabygdens historia sett med ett fastighetshistoriskt perspektiv. Boken beskriver tex sådant som vad som har hänt med strandmalar i vår tid och vad som kan hända med gods under fideikommiss när det inte finns någon son som kan ta över. Historiska händelser som har satt avtryck på dagens markanvändning.

Boken inleds med en kortfattad historia om de äldsta kartorna i norra Europa och de första lantmätarna i Sverige.

Boken kostar 200 kronor och kan beställas direkt från Nils Rågstedt via e-mail ne.ragstedt@telia.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.