Österbron blir inte bara en transportsträcka!

Ända sedan jag och min kompanjon Mikael Grahn slog våra påsar ihop och som resulterade i vårt gemensamma projekt Österbron har jag fascinerats av hur denna transportsträcka hela tiden ger oss nya infallsvinklar och idéer! När man även ser det framtida Stockholm och analyserar stadens utveckling och behov växer projektet till allt större dimensioner. Förutom att bron knyter ihop ringleden både bilmässigt och kollektivt så skapar den nya användningsområden och utflyktsmål, såväl till sjöss som på land för stadens invånare. Bron talar helt enkelt om för oss att den inte bara är en transportsträcka. Den är också en förutsättning för stadens framtida infrastruktursystem om man betraktar det med öppet sinneslag och med människan i fokus. En djup biltunnel är rena motsatsen!

Öppet sinnelag är verktyget vi behöver för att få detta projekt förverkligat. Med det menar jag att man måste ha långsiktiga visioner, ett humant sätt att se på ny infrastruktur och hur man skapar alternativ för folk som vill semestra lokalt istället för att ta långa flygresor. Visst, det sista kan låta långsökt men betänk er att flygpriserna skjuter i höjden och ni vill bara vara borta en weekend? Bron kan alltså ge så mycket mer om man tänker rätt från början.

Tänk er en vacker hängbro som välkomnar besökare från havet, ett par pyloner vars brygga omges av hungriga flanörer som svalkar sig med dryck i sommarhettan medan de laddar sina elcyklar? (se ett tidigare inlägg av mig om Österbrons norra pyloner) Andra  lägger till sina båtar i gästhamnen intill då det är ont om plats i staden samt långväga turister som byter till pendelbåtar eller tar spårvagnen in till stadskärnan? Waxholmsbåtar som lägger till intill de södra pylonerna och lastar av resenärer som vill bada i kallbadet vid Bergs hamns östra kaj eller bara vill äta vid kajplatsens mångfaldiga urval av restauranger, caféer och värdshus? Hissar som tar både gång- och cykelpendlare likväl barnvagnar och elrullstolar upp eller ned längs med pylonens väggar mellan brons publika nivåer? En upplyst hängbro som syns från Gärdets mörka pampas kalla vinterkvällar? Eller anmäla sig till Stockholm Marathon för att springa över bron tillsammans med tusentals andra löpare och njuta av den bedårande utsikten? Ja, listan kan göras lång och till dags datum är detta några av de starkaste uppslagen vi hittills fått. Bara Gud vet hur många fler idéer det hinner komma till innan bron blir färdigbyggd?

Om man ser Österbron som ett ”infrastruktur-paket” så inkluderar paketet i princip hela de östra delarna av Stockholms stad och dess grannkommuner.

Bron kommer beröra ca en halv miljon invånare på ett eller annat sätt.

Från Tyresö och Haninge i söder till Täby och Vallentuna i norr. De kommuner, förutom Stockholm, som kommer påverkas mest är dock Nacka och Värmdö.

Efter en träff i vintras med Värmdöpolitiker förstod jag vidden av hur viktigt det är för vissa att knyta ihop ringleden. Värmdö hör till de kommuner som växer proportionellt sett mest i länet och deras getingmidja, det som kallas Kaffebacken och Stadsgården, är en tilltagande huvudvärk. Men, värmdöborna är också bland de mest bilberoende i länet så hur skulle en tunnelbanelinje med slutstation i Nacka centrum kunna locka över dessa till kollektivtrafiken?

Om man studerar topografin i området kring Nacka C så ser man att det finns väldigt mycket berggrund då området ligger mellan 45 och 55 meter över havet. Berggrund som kan tas tillvara genom att borra fram stora infartsparkeringar för både tunnelbanan och Tvärbanan. Bergmassan kan tas tillvara för att bygga en ordentlig kajplats nedanför Bergs oljedepå. Värmdöborna kan då där välja att åka in till stan via tunnelbanan eller Tvärbanan med anknytning till Spårväg city via Österbron. Från Ropsten kan Tvärbanan dras vidare mot Universitetet och ansluta till Roslagsbanan.

Från Skvaltans trafikplats kan man dra en motorled i tunnel fram till Tyresövägen. Gärdestunneln, från Hundudden på Djurgården, kan ha en avfart mot Värtahamnen/ Lidingövägen innan den länkas ihop med Norra länken. Pendelbåtar, helst eldrivna sådana, kan ha anslutning vid båda pylonerna eller endast vid de södra pylonerna vintertid då resenärer kan byta till Tvärbanan vid Bergs gård (se kartan nedan) via hissen.

När det gäller sjöfarten så utmanar Österbron Stockholms hamnar till nytänk. Det kanske räcker med finlandsfärjorna vid Masthamnen och göra Stadsgården till en promenadvänlig boulevard kantad med museer, restauranger och solbadande krogliv? Nytänket ligger i en utveckling av Frihamnen och Loudden. Större fartyg, över 50 meter höga, kommer inte att kunna passera under bron och kan istället angöra vid dessa för framtiden nya kajer vid ovannämnda platser. När man ändå är på väg med en ny stadsplan och omgestaltning av Värtahamnsområdet i och med Norviks hamn så kan man passa på att bygga till mer kajplatser?

Tvärbanans förlängning via Österbron kan då dras förbi dessa nya stadsdelar och förbindas någonstans där med Spårväg city. Ännu större faryg, de som betalar 300 000 kronor per dag till Stockholms hamnar för ingenting, kan angöra ”Bergs hamn” istället. Bergs hamn är det område vi kallar som ligger nedanför Bergs oljedepå, där det idag finns en liten godshamn (se kartan). Det är tillräckligt djupt där för att riktigt stora kryssningsfartyg skulle kunna angöra och då är vår idé att turisterna, med hjälp av hissarna vid pylonen, byta till spårvagn vid stationen Bergs gård. Alternativ att de kan ta pendelbåtar in till city. Nacka borde nappa på idén eftersom det i dagsläget angör omkring 30 stora fartyg Nynäshamn istället varje sommar då de sparar tid och bränsle. Genom att locka dessa med full service, det vill säga avlopp, vatten och påfyllning av mat, vid Bergs hamn för samma pris, 300 loppor, som Nynäshamn får kan kommunen ta del av den inkomsten?

Slutligen: Även om vi ännu inte fått en kostnadskalkyl för projektet vågar jag slå vad om en peng på att vårt förslag till Östlig förbindelse är betydligt billigare än tunnelalternativet. Med pengar över kan man ta fram hela vårt paket och ändå få en slant över!

En dubbeldäckad hängbro med en vacker och unik design kan ge Stockholm en ny stadsikon och turistattraktion. Tänk på Nobelprisets- och Melodifestivalens tv-vinjetter som kablas ut till omvärlden med det nya upplysta landmärket? Stoltheten över sin egen stad kanske också når nya dimensioner, eller vad tror du?

Norra pylonerna med gästbrygga (bild) och gästhamn samt en cykel och
gångled mot Blockhusudden för vidare transport mot city.

Grundkartan är framtagen av Nacka kommun och visar planen för Bergs gård.
Vi har lagt till vår idé på hur området kan användas.

2 kommentarer Lägg till din
  1. Tack Jan, det hoppas vi med men det måste även politikerna i både Stockholm och Nacka hoppas med! Än så länge har de låst in sig i tunnelalternativet eftersom de tror att den är färdigutredd och kostnadskalkylerat. Ingen vet dock än hur djup ler-sänkan under bottnen går och man har bara gissat på ca 129 meter! Vi måste få politiker, byggaktörer och branschfolk att inse att detta är det enda bra alternativet och även det billigaste, för skattebetalarna förstås, d.v.s du och jag!
    Ännu ett hinder i vägen är också att få en byggaktör som kan tänka sig denna Östliga lösning med en mindre budget istället för att stirra sig blind av guld och gotta ner sig i en alldeles för dyr och riskfylld byggprojekt!
    Oscar Freyre

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.