Fastighetsvärdering – då, nu och i framtiden

Hur har synsätt och metoder för fastighetsvärdering utvecklats historiskt fram till idag? En titt tillbaka i tiden visar hur nya teorier och ny information tillsammans med teknikutveckling och entreprenörskap förändrar en hel bransch. Värderingsbranschen förser samhället med beslutsunderlag för olika aktiviteter på fastighets- och byggmarknaderna.Har transparensen på den svenska marknaden minskat eller ökat? Vad kan vi lära oss av historien när vi nu försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu – eller vad förändras?

En ny bok om detta med titeln Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden ges ut i samband med Samhällsbyggnadsdagarna den 1-2 oktober 2019. Bakom skrivprojektet står Stellan Lundström, Hans Lind och Christina Gustafsson. De har skrivit boken för KTH med stöd av donerade pengar till forskning från Svenskt Fastighetsindex ek. för.

Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet. De som nu funderar över hur en digitaliserad omvärld kan bidra till att skapa nya former av beslutsunderlag finner att steget från 1950-talets arronderingstal till nutidens algoritmer är mera semantiskt än innehållsmässigt.

Den nya boken presenteras av de tre författarna för allra första gången på Samhällsbyggnadsdagarna, under dag 2 seminarium 5B om Fastighetsvärdering  som är onsdag den 2 oktober kl 9-9:45.  För att se programmet tryck här.

Vill du köpa boken så skicka dina kontaktuppgifter till förlaget Instant Book med e-post info@instantbook.se. Priset är 236 kr plus 6% moms och porto.

 

 

Foto, stora bilden, Ehud Neuhaus on Unsplash

En kommentar Lägg till din

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.