Öppen data för en hållbar stadsmiljö

Du kanske någon gång stått vid ett rödljus och blickat in i bilen bredvid dig. Då kanske du också noterat att det ofta bara är en person där. I Sverige åker i genomsnitt 1,2 person per bil och en typisk personbil står stilla under 96 procent av all tid. Det är inte hållbart i en växande stad.

De flesta moderna storstäder står idag inför stora utmaningar att få stadsmiljö att samverka med en ständigt ökande befolkning. Det är tydligt att det på många platser saknas långsiktigt hållbar infrastruktur som kan uppfylla kraven på tillgänglighet och bekvämlighet. Stadsplanerare vittnar om svårigheter vid validering av transportefterfrågemodeller på grund av föråldrade eller felaktiga uppgifter, vilket ökar risken för att beslut tas på magkänsla. Med den insikten i bagaget började vi på Uber fundera på hur vi som global transportaktör med stor lokalkännedom kan samarbeta med städer för att hantera några av de växande trafikutmaningarna.

Varje dag genomförs miljontals resor världen över via Ubers app, vilket på nio år har resulterat i en unik och omfattande bild av hur människor rör sig genom städer. När förare kör med Uber samlar de samtidigt in en stor mängd data. Denna data kan utgöra en värdefull tillgång för att hjälpa städer att bättre förstå deras transportnät och infrastruktur samt fatta informerade beslut om hur det går att optimera och förbättra systemet. Det finns nämligen olika instanser med stora informationsbehov men med få verktyg för att kunna fatta just datadrivna beslut. Två viktiga sådana är statstjänstemän och makthavare som behöver fatta beslut om vad som ska byggas och förbättras, samt stadsplanerare och forskare som kartlägger stadens transportnät.

För att hjälpa till att hantera nutidens och framtidens problem utvecklade vi den öppna plattformen Uber Movement – ett verktyg som samlar och tillgängliggör data över hur människor rör sig i städer. Verktyget kan användas för såväl trafikanalys som att förstå effekten av infrastrukturinvesteringar och förändringar i stadsmiljön, som vägavstängningar och brostängningar. Idag finns Uber Movement i drygt 30 städer världen över, sen i somras också i Stockholm.

Vägen framåt mot att effektivisera framtidens transportinfrastruktur och skapa mer hållbara städer tror vi är att få fler aktörer – politiker, stadsplanerare, tjänstemän och privata företag – att samverka och bidra. Samtidigt krävs verktyg som underlättar för nulägesanalys och förslag på förändring. Här kan Uber Movement vara en facilitator och bidra till hållbar infrastruktur och stadsmiljö.

Jag berättar mer om öppen data som nyckel till en framtidssäkrad och hållbar transportinfrastruktur på Samhällsbyggnadsdagarna onsdagen den 2 oktober. Hoppas vi ses!

Joel Järvinen, Nordenchef, Uber
Foto: Amita Roy on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.