Anneberg-Skanstull Tunnel – en ny elförbindelse i tunnel under Stockholm

Stabilt och modernt elnät för Stockholm

Stockholm växer med fyrtio tusen personer varje år. Behovet av trygga elleveranser blir allt större och viktigare i Stockholm. Nu förbereds för byggstart för tunneln med en ny elförbindelse under centrala Stockholm.

 

Sprängning av starttunnel

En trettio meter lång starttunnel har sprängts i Anneberg, Danderyds kommun. Inne i starttunneln kommer den drygt två hundra meter långa tunnelborrmaskinen att ställas på plats inför borrstarten. Tunneln är färdig och återstår gör en del förstärkningar av berget innan tunnelborrmaskinen kan göra sitt.

Före och under sprängningsarbetet har vi stått i nära kontakt med de närmaste grannarna. Intrycket är att de är nöjda och att utskick, telefonsamtal, aviseringar inför sprängsalvor, besök och de vanliga digitala kanalerna har fungerat. Extra vibrationsmätare har monterats i området. De har lästs av, analyserats med återkoppling till boende och verksamma. Registrerade nivåer är mycket låga, långt under riktvärden från Svensk Standard.

 

Full aktivitet på byggarbetsplatsen

Det sjuder av aktivitet och förberedelser på byggarbetsplatsen. El, vatten och utrustning installeras och det är mycket folk och fordon i området som självklart är inhägnat och avspärrat för obehöriga. Inom kort kommer det att stå byggbodar med kontor och sovplatser för de som arbetar med tunnelbygget.

 

Tunnelborrmaskin från Herrenknecht

Tunnelborrmaskinen byggs i Tyskland och kommer att vara färdig i slutet av oktober. Så småningom kommer den till Anneberg för att börja sin färd mot de södra förorterna.

 

Rakhetsmätningar av energibrunnar

Vi arbetar rakhetsmätningar av energibrunnar, i eller i nära anslutning till tunnellinjen. Det finns energibrunnar som kommer att behöva avvecklas och, där det är möjligt, ersättas med nya. Vi träffade nyligen Kyrkskolan i Danderyds kommun. De energibrunnar som finns under skolgården kommer att behöva avvecklas men kommer att ersättas med nya på en annan del under skolgården. Det hela planeras för att inte störa verksamheten.

 

Mobil utställning

Vi arbetar med utformning av vår mobila utställning som sedan ska fyllas med pedagogiskt och trevligt innehåll med en turnéplan under åren 2020-2024 för att möta innevånare och verksamheter längst sträckningen. Seniora kommunikatörer med branschkunskap kommer att informera om energifrågor, elnätet, effektbrist och varför vi bygger en tunnel under Stockholm för att vår stad ska fungera.

 

Kontakt

www.svenskakraftnat.se/anneberg-skanstull

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.