Hur kan det befintliga byggnadsbeståndet bli mer hållbart?

Klimatet förändras snabbare än någonsin och frågan är på allas läppar – det visar inte minst förra veckans Climate Week i New York och IPCC-rapporten. Vi har alla en chans och ett ansvar för att göra det vi kan för vår planet.

För oss i bygg- och fastighetsbranschen handlar det bland annat om att gräva där vi står. Och det behöver vi göra nu! Vi behöver bli bättre på att ta hand om de byggnader som redan är byggda. Det är i det befintliga byggnadsbeståndet vi verkligen kan göra skillnad för klimatet.

Hur husen mår har även stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Visste ni att vi tillbringar ungefär 90 procent av vår tid inomhus? I hemmet, på jobbet, i skolan, på förskolan, affären, gymmet och kulturhuset. Idag vet vi att rumsutformning, inomhusluft, byggnadsmaterial, ljudmiljö och temperatur är viktiga faktorer för att vi ska vara friska och produktiva på jobbet. Så hur mår de här husen som vi tillbringar så mycket tid i?

Här finns såklart inget snabbt heltäckande svar, men vi på Sweden Green Building Council har läst många rapporter och artiklar, pratat med fastighethetsägare och bolag och vet att det finns förbättringar att göra. Den här bloggens läsare tror jag inte behöver övertygas. Ni vet redan. Låt mig istället berätta lite om vad Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, gör för det befintliga byggnadsbeståndet.

Först kort om vilka vi är; en medlemsorganisation som tillhandahåller flera certifieringssystem för byggnader och stadsdelar. Anledningen till att vi har en verktygslåda med olika certifieringar är att våra medlemmar har olika behov, plånböcker och önskemål om vad en certifiering ska ta fasta på. Med vår verktygslåda har vi minst ett certifieringssystem som passar, oavsett projekt. Vi täcker idag in nyproduktion, ombyggnader och befintliga byggnader för flerbostadshus, skolor, kontor, sjukhus, gallerior, lager och allt där emellan.

Vi började med att certifiera nyproduktion. Cirka 70 procent av alla våra certifikat är just för nybyggda hus. Varför? För att börja med det som är mindre komplext, alltså att göra rätt från början. Då lär man sig systemen, hur certifiering går till för att avancera mot den verkliga utmaningen: alla våra hus som redan är byggda. 90 procent av alla de hus som kommer att finnas 2050, året då Sverige ska vara klimatneutrala, är redan byggda. Det är med andra ord bråttom och vår engagerade styrelse har gett oss i uppdrag att arbeta för att vi ska komma igång med att förbättra miljöprestandan i alla befintliga byggnader därute.

De internationella certifieringssystem som vi arbetar med, LEED och BREEAM, har redan detta på plats och heter då LEED EBOM och BREEAM In-Use. Utöver det arbetar vi med det europeiska certifieringssystemet GreenBuilding som hanterar energieffektivisering och energiledningssystem.

Det som saknas är en certifiering med anpassning av driftsfrågor i befintliga byggnader, utvecklad specifikt för svenska förhållanden. Därför arbetar vi just nu med att anpassa Miljöbyggnad, Sveriges populäraste certifieringssystem. Miljöbyggnad är utvecklat för branschen, av branschen, och utgår från svenska myndighetskrav och praxis. Certifieringssystemet innehåller miljörelevanta parametrar, främst inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Att Miljöbyggnad blivit så populärt beror bland annat på att det är svenskt, innehåller ”lagom” antal kontrollpunkter, har uppföljning, är enkelt att förstå och kommunicera. Hittills har vi certifierat över 1800 Miljöbyggnader, främst inom nyproduktion. De byggnaderna, och många andra, behöver nu ett verktyg för att fortsätta jobba med dessa frågor i drift- och förvaltningsskedet. Därför lanserar vi under 2020 Miljöbyggnad iDrift.

När vi utvecklar eller anpassar certifieringssystem föregås det av en efterfrågan i branschen och av våra medlemmar. Det är också de som har varit med och arbetat fram kriterier och testat dem i en pilotomgång, som till exempel Hufvudstaden med den klassiska byggnaden på Birger Jarlsgatan ovan.

På Samhällsbyggnadsdagarna den 2 oktober kommer jag att berätta mer om Miljöbyggnad iDrift och erfarenheter från pilotprojekten som testat systemet. Vi har bland annat adderat två nya områden i Miljöbyggnad iDrift. De adresserar frågor inom hälsa för de som vistas i husen samt skick på byggnaden. För att ta fasta på att man har en väl fungerade byggnad och förvaltning kommer vi också vilja ha en rapportering över hur huset presterar och mår inom de här områdena med ett visst intervall. Här finns det också en chans för fastighetsägaren att kontinuerligt jobba med att förbättra byggnaden och höja Miljöbyggnadsbetyget.

Vi ses på Samhällsbyggnadsdagarna! Ni som inte har möjlighet att delta kan följa projektet på vår hemsida. Under hösten kommer en omarbetad version av Miljöbyggnad iDrift att läggas ut på remiss och ytterligare en pilotomgång att hållas.

Linda Kjällén är affärsutvecklare och strateg på Sweden Green Building Council.

Bild hus: Rännilen 18. Foto: Hufvudstaden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.