Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

Framtidens resande är fossilfritt och levereras till oss som tjänst. Vad innebär det för bostadsbyggandet? Mo-Bo är ett innovationsprojekt inom Viable Cities som utforskar just detta.

Vår roll som arkitekter har varit att utveckla en ny bostadsarkitektur som är anpassad för framtidens resande. Det är en ny arkitektur, där gränser vi är vana vid har suddats ut. Gården, Lobbyn och mobilitetshubben Hallen visar upp en ny utformning och nytt innehåll.

Gården används till lek och utevistelse. Det finns ingen källare under gården så regnvatten sipprar ner till grundvattnet och träd kan utveckla rotsystem och leva i hundratals år.

Lobbyn är ett viktigt samlande rum för alla som bor i huset. Delade fordon finns i direkt anslutning, både utomhus under tak och en halvtrappa ner. Faktiskt i samma brandcell som huvudentrén så inga dörrar finns, det är helt öppet och välkomnande. Lobbyn är också anpassad för hemleveranser, och för att bekvämt vänta in sin beställda samtransport.

Mobilitetshubben Hallen är motsvarigheten till dagens garage. Delade och fossilfria fordon innebär att stora ytor med låg kvalitet har kunnat växlas till mindre ytor med högre kvalitet. Källarens yta har minskats med 64%. Med rena, lätta fordon kan också användandet av rummet ökas. En rad sociala mervärden uppstår i detta generella rum med dagsljus och god takhöjd; Hallen kan användas av de boende till vardag och fest.

För att mäta vinsterna i den byggda bostadsmiljön har vi för samma tomt ritat två jämförbara hus: New Normal (bostadshus med mobilitetstjänster) och Normal (bostadshus med privat parkering). Klimatpåverkan, ekosystemtjänster, kostnader och rumslig upplevelse har därmed kunnat jämföras, med New Normal som vinnare i alla kategorier.

Klimatpåverkan av byggnaden New Normal blir mindre i både bygg- och driftskede. En livscykelanalys visar att klimatpåverkan från byggnadens biarea blir 57% mindre i byggskedet, tack vare de minskade ytorna i källarplan.

New Normal ger grönare gårdar. Vad innebär det på stadsnivå, om alla kvarter byggs utan källare under gård? Stora skillnader i ekosystem, inte minst ökad förmåga att hantera mer extremt väder, och stora skillnader i hälsa och välmående.

Byggkostnaden för hela huset med 61 bostäder är 15% lägre i New Normal. Under byggnadens livstid är kapital-, drifts- och underhållskostnader lägre.

I New Normal blir en ny affär möjlig för såväl bostadsbolag som boende. Idag lägger svenska hushåll 40% av sina utgifter på boende och transporter. Genom att ta ett samlat grepp om boende och transporter kan en “bostadsleverantör” bredda sin affär till att också, på egen hand eller med upphandlade partners, bli “mobilitetsleverantör”. Idag är det självklart att varje bostadshus har bredband. Framtida boende kommer säkert också fråga vad huset har för mobilitetserbjudande. Ett boende med mobilitetstjänster ger mer kvar i plånboken – mellan 1 200 och 4 600 kr/mån – och ett enklare och mer hållbart liv.

Erfarenheter hittills kan sammanfattas i att

  • stora resursvinster är möjliga
  • nya rum kan skapas
  • livsmiljön kan bli bättre
  • medveten utformning kan stötta ett hållbart beteende
  • kommunerna har en avgörande roll
  • våga testa!

Så, vi har alltså mycket att vinna på att tänka till! Leverera ett större värde till de boende och till staden. En smidigare vardag, bättre livsmiljöer!

Karin Kjellson
karin@theoryintopractice.se

Karin Kjellson är arkitekt och medgrundare till Theory Into Practice. TIPs verksamhetsmodell är skapad för att främja innovation och lyfta från normalnivå till New Normal, det nya normala. Sedan starten 2016 har TIP initierat 16 finansierade innovationsprojekt där arkitektur används som medel för att driva utvecklingen framåt.

Om Mo-Bo
Mo-Bo står för Mobilitet och Boende och är ett innovationsprojektet med flera testbäddar som är verkliga projekt i verkliga planprocesser. Som projektparter finns både konsultföretag, bostadsföretag, kommuner och akademi. Projektparterna delar övertygelsen om att vägen framåt sker i samverkan mellan kommuner, marknad och användare, med en vilja att förändra till det bättre. Fler parter med intressanta testbäddar välkomnas att ansluta. Mo-Bo drivs som öppen innovation och resultaten finns tillgängliga på www.Mo-Bo.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.