Så utformas det optimala kontoret

 Investera i arbetszoner, växter och dagsljus 

Co-workingspecialisten IWG som står bakom både Regus, No18 och, i Sverige nyöppnade, Spaces har stor erfarenhet av både utformning och uppbyggnad av kontor och gemensamma arbetsytor. Här berättar IWG:s Patrik Ölvebäck om hur rätt upplagda arbetsutrymmen både kan öka prestationsförmågan och arbetstagarnas välbefinnande. 

I takt med att vi får tillgång till alltmer kunskap ökar vår medvetenhet kring hur våra vardagliga handlingar påverkar kropp och sinne: vad vi äter, hur mycket vi rör på oss, antalet timmar framför alla digitala skärmar. Det har skett ett samhällsskifte där vi idag har större insikt i hur vi vill att våra liv ska se ut och gör aktiva val därefter. Detta innefattar även miljön vi dagligen befinner oss i.

Vi spenderar 90% av våra liv inne i olika byggnader och lokaler. Trots detta så har 60% av personal på ett genomsnittligt kontor inte tillgång till tillräckligt mycket dagsljus, det visar siffror framtagna av Storbritanniens Building Research Establishment (BRE)1. Även i Sverige är dagsljus på arbetet en bristvara. Enligt en kunskapssammanställning av stressforskaren Arne Lowden ligger dagsljusnivåerna på svenska arbetsplatser ofta under rekommendationen2.

Men varför är detta så problematiskt? Jo, därför att efter våra hem så är arbetsplatsen det utrymme där vi tillbringar den mesta av vår tid.

Framåtblickande företag blir alltmer medvetna om effekterna som kontorslokaler faktiskt har på anställdas förmåga att prestera. Mängden forskning kring detta växer också snabbt och visar kontinuerligt att smart utformade utrymmen ökar anställdas välbefinnande och prestationsförmåga – vilket in sin tur minskar antalet sjukdagar samtidigt som företagen blir mer konkurrenskraftiga. En win-win situation!

Vilka faktorer gör att arbetsplatser kan främja produktivitet?

Forskning från University of Exeter visar att växter och plantor på kontoret ökar produktiviteten med så mycket som 15% 3. Ju mer grönska, frisk luft och dagsljus desto bättre. En annan studie från Cornell University har rapporterat att de som arbetar på kontor med tillgång till naturligt dagsljus har 84% mindre problem med ögonbesvär och huvudvärk – symptom som annars kraftigt dämpar produktiviteten.

Även Harvard har i en studie hittat ett samband mellan kvaliteten på inomhusmiljöer och människors kognitiva förmåga4. Den visade hur olika faktorer, som exempelvis en större andel plantor, hade möjligheten att dubbla testresultaten hos deltagarna.

Den här typen av resultat har blivit ett viktigt underlag och facit för världsledande företag när det kommer till just utformning av arbetsplatser. Ett exempel är Apples huvudkontor som har planterat 10 000 träd runtomkring campus för att anställda ska vara närmre naturen.

I allmänhet är det just biofiliska designprinciper – det vill säga att integrera naturen i arkitekturen – en bra väg att gå.

Åtta zoner för optimal prestation 

När det kommer till planlösningen i kontorslokaler så visar forskningen även här att det finns många fördelar med att skapa olika arbetszoner för personalen att röra sig mellan, snarare än att dagligen begränsas till samma plats. På Mayo Clinic i Minnesota har man t.ex. skapat ett ”Well Living Lab” för att utforska hur olika omgivningar påverkar kvaliteten och arbetstakten bland anställda. Den ideala arbetsplatsen visade sig bestå av åtta olika zoner – där varje zon fyller olika behov:

– Hemmabasen: ett lugnt område för koncentrerat och fokuserat arbete

– Den öppna planlösningen: ett öppet område för kommunikation och samtal

– Mötesrummet: för konferenser, workshops och utbildningssessioner

– Rastområdet: för informellt arbete, när man behöver en paus och snacka med kollegor

– Touchdown: en zon för det spontana och flexibla arbetet

– Undanflyktområdet: en fristad för konfidentiella samtal

– Resursrummet: för utrustning och förvaring

– Korridoren mellan zonerna: för att återaktivera och fokusera på kropp och själ

Hur många av dessa zoner finns på den genomsnittliga arbetsplatsen idag? Förmodligen inte så många. Men om man som arbetsgivare är intresserad av att öka prestationsförmågan och arbetstagarnas välbefinnande är det rätt upplagda arbetsutrymmen som gäller – och för dem som inte är beredda att göra den investeringen kan flexibla kontorslokaler innebära ett smidigt alternativ.

Patrik Ölvebäck, Country Manager för IWG Sverige

 

 

 

1https://www.bregroup.com/services/research/the-biophilic-office/

2 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/dagsljuskrav_och_utblick_pa_arbetsplatsen_rap-2019-2.pdf

3https://www.prnewswire.com/news-releases/study-natural-light-is-the-best-medicine-for-the-office-300590905.html

4http://naturalleader.com/thecogfxstudy/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.