Arbetsmiljövecka med säkerhetsstopp i Anneberg

Under årets arbetsmiljövecka uppmärksammar vi säkerhetsfrågor tillsammans med våra entreprenörer. Vid projektet Anneberg-Skanstull Tunnel deltog medarbetare från Svenska kraftnät tillsammans med medarbetare från projektets entreprenör i ett samtal om arbetsmiljö och säkerhet i fält under ett så kallat säkerhetsstopp. Läs även artikeln på Svenska kraftnäts webbsida genom att klicka på den här länken: https://lnkd.in/dYt2wXU

Utjämning av mark för byggbodar vid Station Anneberg

Informationen nedan har skickats till närboende och verksamma kring stationen, Brf Anneberg, Golfcenter i Danderyd, fastighetsägaren till Danderyd 2:15, Anicura Djursjukhus, Bror Törners Stenfirma med flera:

Nu jämnas marken ut inför etablering av vår entreprenörs byggbodar.

Arbetssätt

Man använder en så kallad hydraulspräckare för arbetet (kallas också ”darda”) och kommer att borra hål i berget för att sedan spräcka och avlägsna en mindre mängd berg. Verktyget sitter på en grävmaskin och man borrar ett hål i taget.

Arbetsområdet är avstängt för obehöriga

Som tidigare är arbetsområdet runt transformatorstationen vid Anneberg avstängt. Inga obehöriga får vistas där.

Arbetstider och frågor

Arbetstiden är helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 07.00-19.00.

Hör gärna av er om ni har frågor om det som sker på byggarbetsplatsen. 2-3 veckor.

Energibrunnar

Vi har möten med berörda fastighetsägare efter genomförda rakhetsmätningar av energibrunnar.

Tunnelborrmaskinen testas för leverans och borrstart

De slutliga testerna av tunnelborrmaskinen genomförs. Svenska kraftnäts experter finns på plats hos Herrenknecht i Tyskland för slutbesiktning inför leverans. Bild på maskinen finns på projektets Facebook @annebergskanstull för den intresserade och fler bilder kommer.

Inledande möten vid Stadsgårdskajen

Samtidigt med borrstart i Anneberg kommer även arbeten vid Stadsgårdskajen att inledas. Det innebär att vi kommer att borra och spränga ett hundra meter djupt sänkschakt och därifrån gå omkring 250 meter ut under vattnet i Strömmen. Möten sker initialt med Stockholms Hamnar, Fotografiska och Stadsholmen.

 

Ingegerd Bills, Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel Delprojektledare Kommunikation

ingegerd.bills@svk.se

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.