Utvecklingsprojekt med EU finansiering kan ge bra uppväxling på insatta resurser

Integrid ett Horizon 2020, https://integrid-h2020.eu/, projekt med 14 partner och 3 demositer. En demosite i respektive Portugal, Slovenien och Stockholm, Norra Djurgårdstaden skall visa upp smartare elnät, lagringslösningar för energi och systemlösningar för att hantera en stor andel elbilar, sol och vind i lokala elsystem.

Förutom europeiska forskningsinstitut ingår Ellevio med en liten andel, det portugisiska nationella elnätsbolaget EdP som också leder projektet, Ljubjanas elnätsbolag från Slovenien. Därutöver kan bland annat nämnas det tyska IT bolaget SAP, GE Energy och ett österrikiskt IT bolag Cybergrid som specialiserat sig på integration av elsystemets olika delar. Likaså KTH som redan i Norra Djurgårdsstadsprojektet driver frågan om förutsättningar för ett ökat kundengagemang fick projektansvaret för kundengagemangsdelen vilket visar på att Sverige och KTH ligger i fronten för utvecklingen inom området. En uppskattad part är kunderna som stöd för att hantera tillgänglig teknik och därmed öka elnätets flexibilitet och förmåga att ta hand om den volatila solen men också möjliggöra en snabbare utbyggnad av elnätets kapacitet att förse elbilar med laddningsmöjligheter.

Projektet var Ellevios första EU projekt och min första EU projektansökan som vunnit acceptans efter en tuff granskningsprocess. Nästan hela år 2016 behövdes för att formulera en ansökan som för Sveriges del främst drevs av KTH, med omfattande erfarenhet av EU projekt, och kundperspektivet i fokus. Ett kundperspektiv som skall leda till ett säkrare, stabilare men också ekonomiskt och miljövänligt, hållbart, energisystem.

Mycket fokus har lagts på att öka de tekniska lösningarnas kommersiella potential, skala upp och föra lösningarna närmare produktifiering. Nu efter snart 3 år börjar resultaten komma och allt viktigare blir lösningarnas kommersiella potential bland annat baserat på de samhällsekonomiska cost benefit kalkyler som skall åtfölja resultatrapporteringen.

Mycket intressant arbete återstår men varför ge sig in i ett krävande projekt där många starka parter skall samverka samtidigt som organisationerna har lite olika målbilder. Komplexiteten i ett projekt brukar jag beskriva med n!, n-fakultet, där 2 parter blir 2! eller 2 men 14! blir 87 178 291 200. Kanske lite överdrivet och tillspetsat men med bra förarbete och genomarbetade målbilder kompletterade med en väl förankrad arbetsordning finns goda förutsättningar för ett lyckat projekt.

För Ellevios del var projektet ett utmärkt tillfälle att ta testa hur vår kompetens och vårt arbete med Norra Djurgårdstadens smarta elnät och aktiva hus står sig i europeisk konkurrens. Vem vill bara spela i Allsvenskan om det finns chans att delta i Champions League!

Även om EU projekt kräver en omfattande regelbunden rapportering så är det 70 % bidraget högt och mycket bra stöd jämfört med helt egen finansiering eller nationellt tillgängligt stöd. Gäller speciellt för ett elnätsbolag med reglerade intäkter och inga kommersiella ambitioner annat än att vara möjliggörare.

En annan aspekt på ett EU projekt, inte att förglömma, är att parterna har en chans att bygga nätverk och relationer utanför den egna lokala världen. Utan spaning ingen aning kan man också säga!

Även om förväntningar på resultat är stora blir det ändå ett citat från Machiavelli som får avsluta inlägget.

”.. there is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful of success, nor more dangerous to handle than to initiate a new order of things.”

 

Ha det bra!

Samhällsbyggaren Olle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.