Swerocks bergtäkt i Kållered har fått Special Mention for Biodiversity i tävling i Hållbar utveckling inom Europa

Tack vare fantastiskt arbete med biologisk mångfald av mina kollegor i Kålleredstäkten och Onsala Biokonsult fick jag förmånen att åka till Bryssel och för Swerocks räkning ta emot både ett certifikat och Special Mention for Biodiversity i UEPG:s (European Aggregates Association) tävling i hållbar utveckling!

Evenemanget välkomnade cirka 200 deltagare från 20 länder inklusive representanter från EU-kommissionen, bland andra key-note speaker Peter Dröll, Director Prosperity i  Generaldiktoratet Research & Innovation och William Neal, Advisor of the Director for Circular Economy and Green Growth i Generaldiktoratet Environment. Syftet med detta stora evenemang är att belöna och visa upp den Europeiska bergmaterialindustrins engagemang för hållbar utveckling. Dessutom skapar det möjligheter att sprida god praxis och uppmuntra projekt som går långt utöver vad som krävs av myndigheter, vilket sätter nya standarder för kompetens som andra kan följa.

Jurymedlemmarna kom från WWF, Sectoral Social Dialogue Committee – Extractive Industry (finansieras av EU-kommissionen), AGH University of Science and Technology, European Geological Surveys och tidningen Aggregates Business Europe.

I Kålleredstäkten (en av Sveriges största täkter) och den angränsande Sagsjön har mycket arbete gjorts för att skapa ett nätverk av biologisk mångfald med lämpliga miljöer för olika artgrupper, vilket har lett till att många skyddade arter flyttat in. Till exempel häckar pilgrimsfalk, backsvala och svart rödstjärt i täkten. Det förnyade täktillståndet vann laga kraft i mars 2019. Detta visar att det är möjligt att gynna biologisk mångfald och ändå få fortsätta med sin verksamhet.

 

Läs mer här:

http://www.uepg.eu/mediaroom/66/30/UEPG-Sustainable-Development-Awards-Ceremony-2019/

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.