Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 191202

Leveranser av tunnelborrmaskinen inför byggstart

Nu sker leveranser av tunnelborrmaskinen i Anneberg. De första leveranserna var ”main drive”, alltså den del som tunnelborrmaskinens huvud kommer att sitta på, och en del av ”main beam”, det vill säga själva maskinkroppen. Nu sker förberedelser inför borrstart i februari 2020. Se gärna filmen från första leveransen på svk.se/anneberg-skanstull och Facebook @annebergskanstull. Bilder från montering och livet på byggarbetsplatsen sker allt eftersom. Det sker kontinuerlig dialog om olika frågor med Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad. Som tidigare är arbetsområdet runt transformatorstationen i Anneberg avstängt. Inga obehöriga får vistas där.

 

Mobil utställning för möte med närboende och verksamheter i Danderyds kommun, Solna och Stockholms stad

Nu sker in- och utvändig stripning och inredning av Svenska kraftnäts mobila utställning som fylls med filmer, foton och annat som visar vårt samhällsuppdrag och hur det går till att bygga en tunnel för elkablar under Stockholm. Vi räknar med att finnas i Mörby Centrum från den 1 februari med öppettider kl. 12-18. Utställningen kommer att bemannas av seniora kommunikatörer med goda kunskaper i energifrågor, bergteknik och annat som de besökande kan tänkas vilja veta mer om.

 

Möten och utskick

Efter borrstart i Anneberg kommer så småningom arbeten vid Stadsgårdskajen att inledas. Arbeten innebär att ett hundra meter djupt sänkschakt ska komma på plats och att därifrån gå omkring 250 meter ut under vattnet i Strömmen. Möten har initialt skett med Stockholms Hamnar, Fotografiska och Stadsholmen. Bifogat utskick 191202 Utskick Anneberg-Mörby Stadsgårdskajen[6]som går ut nu i början av veckan handlar om var, när, hur, varför, möjlighet till ”tillfällig vistelse” samt kontaktuppgifter till projektet där vi från den 1 februari 2020 kommer att ha en störningsjour som är bemannad dygnet runt. Utskicket skickas till boende och verksamma längst tunnelsträckningen mellan Anneberg och Mörby samt runt schaktet vid Stadsgårdskajen.

 

Kontrollprogram

Kontrollprogram vattenverksamhet och byggverksamhet, där akustik ingår, har lämnats in till tillsynsmyndigheterna för granskning. För kontrollprogram vattenverksamhet är Länsstyrelsen i Stockholm tillsynsmyndighet och för kontrollprogram byggverksamhet är det Danderyd, Solna, Stockholm och Täby (SRHM) kommuner som är tillsynsmyndigheter.

 

Ingegerd Bills

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel

Delprojektledare Kommunikation

ingegerd.bills@svk.se

Tel. +46 72 220 62 80

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.