Lantmätare – yrke utan gränser

Lantmätare har under lång tid varit en viktig yrkesgrupp som på olika sätt bidragit till samhällsutvecklingen. Utvecklingen inom det digitala samhällsbyggnadsområdet går fort. För trettio år sedan var det fortfarande teodolit och mätband som användes vid all mätning. Idag förlitar vi oss på ett digitalt fastighetssystem och användning av våra mobiltelefoner när vi vill orientera oss i tillvaron. Det är lantmätare som i sin yrkesutövning möjliggjort det. Inom området fastighetsekonomi har det också skett en explosionsartad utveckling de senaste 45 åren till en ny yrkeskategori. Även inom det området har vi med vår utbildning bidragit stort med metodutveckling.

För att öka kunskapen och förståelsen av hur vi har kunnat utvecklats till det vi har idag och hur vägen dit varit har vi inom lantmäterihistoriska sektionen samlat in berättelser från ett antal äldre lantmätare som berättar om sina yrkeskarriärer. De inskickade berättelserna är personliga och ger en mycket god inblick i hur viktig  lantmäterikompetensen har varit i samhällsbygget såväl i Sverige som i ett antal länder där svenska lantmätare varit verksamma. Ett exempel på en udda lantmätargärning är arbetet i Kunglig tjänst. Berättelserna innehåller också en del dråpliga episoder som tex när lantmätaren förhandlade med en sakägare via en brevlåda,

Det är sammantaget ett femtiotal berättelser som kommer att läggas ut på två och två på Samhällsbyggarnas hemsida med start vecka 3. Hösten 2020 räknar vi med  att kunna ha en tryckt bok med alla berättelserna.

Håll utkik efter kompassen logotypen!

För Samhällsbyggarnas lantmäterihistoriska sektion:

Ewa Swensson, e-mail ewa.swensson.lund@gmail.com

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.