Låt grillen brinna i Östberga!

För drygt ett år sedan skrev jag ett inlägg här på samhällsbyggarbloggen om det pågående samhällsbygget i Östberga i södra Stockholm. Jag lyfte fram hur projektet Samverkan Östberga– som fick Stockholms stads trygghetspris år 2018 – med framgång jobbat för att skapa ett tryggare och trivsammare Östberga. Därmed inte sagt att de boende inte har trivts i sin stadsdel men bilden av Östberga som ett utsatt område har så klart påverkat. Inte minst på grund av all publicitet kring det uppmärksammade mord som skedde i Östberga i augusti 2017. Att det skedde mitt på dagen och intill en förskola skapade en dramaturgi, eller som Expressen skrev i ett uppmärksammat reportage: ”Området som gud glömde”. Och visst, det fanns en del problem i Östberga som exempelvis gängkriminalitet och bilbränder. Enligt uppgifter från Globens lokalpolisområde registrerades 23 brandtillfällen och 53 bilar i Östberga år 2016. Samma år startade Fryshusets mobila team sitt arbete i stadsdelen för att skapa tillitsfulla relationer och öka framtidstron bland barn och unga och se till att de inte lockas av osunda nätverk som lockar med snabba pengar och en skenbar gemenskap. Det var Stockholm stad som kontaktade Fryshuset.

Under de snart fyra år som Fryshusets mobila team funnits i stadsdelen har de gjort ett respektingivande arbete, ofta i nära samarbete med Samverkan Östberga. Många jag har pratat med menar att Fryshusets mobila team hade en del stor del i att Östberga fick Stockholm stads trygghetspris år 2018. Men framförallt är alla överens om att barnen och ungdomarna i Östberga har fått en framtidstro sedan Lamin, Salim och Mariana drog igång arbetet för snart fyra år sedan. I en rapport som jag skrev förra året om Fryshusets mobila team i Östberga på uppdrag av BRÅ och Fryshuset framkommer det hur dessa tre ledare utgår från ett metodarbete som bygger på kontinuitet och tillitsfulla relationer mellan ledarna och barn och unga. Med det menas bland annat att de har regelbundna aktiviteter oavsett årstid. Exempelvis öppnar de upp idrottshallen om kvällar och helger så att barnen kan vistas där istället för att bara ”hänga ute”. Efter att de stängt hallen gör alltid någon av ledarna en områdesvandring i stadsdelen och ser till att barnen kommer hem. Tre år i rad har idrottshallen varit öppen julafton, juldagen och annandag jul. Det är inte alla som har en fröjdefull jul.

En annan återkommande aktivitet är ledarskapsutbildningen där ungdomar (både killar och tjejer) erbjuds olika ledarskapsutbildningar som arrangerats av Fryshuset. Det handlar om olika utbildningar som ger både teoretisk och praktisk kunskap om värderingsprocesser för att stärkas som individ och på så sätt kunna ta ansvar och agera i samhället. Utbildningarna har bland annat möjliggjort att flera ungdomar erbjudits sommarjobb och olika ledaruppdrag, vilket kan ses som en viktig brygga till kommande arbets- och vuxenliv. Fem av sju ungdomar som gick ledarskapsutbildningen för två år sedan har idag fast jobb. ”Vi gör allt för att få dem att förstå att jobb och utbildning är den enda vägen ut i vuxenlivet”, brukar Lamin säga.

Den aktivitet som kanske satt mest avtryck i Östberga är grillkvällarna. Varannan fredagkväll året runt tänder det mobila teamet grillen på torget i Östberga så att de boende kan träffas i all enkelhet och äta korv eller hamburgare och umgås. Lamin, Salim och Mariana står där och grillar oavsett om det är snö, regn eller solsken. Barn, unga och vuxna deltar och en varm junikväll kan det komma flera hundra personer. Detta har skapat en känsla av gemenskap och sammanhang i Östberga och allt (korv, hamburgare, dryck och kaffe) är gratis för de boende. Men till sommaren är det antagligen slut med det och allt annat.

Inför 2020 års verksamhetsbudget har Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelförvaltning (där Östberga ingår) beslutat om en rad besparingar, bland annat när det gäller Fryshusets mobila teams arbete i Östberga. Det kostar stadsdelsförvaltningen ungefär 2 miljoner kronor per år att hålla verksamheten igång tillsammans med det mobila teamet (Fryshuset går in med ungefär 1 miljon per år). Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson, som i många år studerat effekterna av ungdomars utanförskap, så kostar en ungdom som hamnar i livslångt utanförskap samhället ungefär 20 miljoner! Hur tänker ni kring detta, Stockholm stad? Och hur kommer alla barn och unga att reagera i Östberga om Lamin, Salim och Mariana försvinner till sommaren? Jag vill inte låta pessimistisk men bli inte förvånande om ni inom kort på nytt kan läsa i medier om bilbränder (under år 2018 och 2019 var det knappt några alls) och andra sociala problem i Östberga. De barn och unga som började se en framtidstro får av Stockholm stad veta att de inte är värda att satsas på. På något annat sätt kan detta inte tolkas.

Om det finns någon form av intressekonflikt mellan Fryshuset och Stockholm stad som ligger till grund för detta beslut vet jag inte men om det skulle vara så måste de styrande släppa på prestigen och i första hand tänka på barnen och ungdomarna i Östberga. Under mitt arbete med rapporten framkom det att de styrande i stadsdelsförvaltningen aldrig besökt Östberga och tittat på verksamheten utan fick information om den på olika möten där Lamin, Salim eller Mariana deltog. Kanske hade de styrande tänkt annorlunda om de med egna ögon sett hur sju-åtta-åriga pojkar varit som ”klistermärken” på Lamin och Salim eller sett hur stadsdelen lever upp på grillkvällarna. För ett par veckor drog Östbergaborna igång en protestlista för att Fryshusets mobila team ska få fortsätta sitt samhällsbygge i Östberga. De boende fattar vad som kan hända i stadsdelen och vad det kan komma att kosta om Lamin, Salim och Mariana försvinner till sommaren. Nu gäller det att få stadsdelsförvaltningen och Stockholms stad att fatta det också. Låt grillen brinna, inte bilarna!

Jonas Lindström, fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola

Foto: Krzysztof Kowalik on Unsplash

2 kommentarer Lägg till din

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.