Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 27 januari 2020

Förberedelser inför borrstart 1 februari 2020

Nu förbereder vi inför borrstart. Tunnelborrmaskinen står redo och det sker slutliga tester för att säkra att allt fungerar. Det transportband som behövs för att ta ut bergmassor från tunneln installeras i denna stund. Arbetsområdet är, som tidigare, avstängt för obehöriga.

 

Namngivningsceremoni för tunnelborrmaskinen Elektra

Under en namngivningsceremoni gavs tunnelborrmaskinen namnet Elektra. Namnet kommer från den grekiska mytologin där Elektra var en kraftfull kvinna. Ett passande namn, tycker vi. Vid ceremonin deltog Danderyds kommun, Solna och Stockholm Stad, Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, Svenska kraftnäts Generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, andra inbjudna och ett flertal media (bifogar sammanställning från Retriever. Saknas gör P4 Stockholm som gjorde flera intervjuer under dagen).

 

Mobil utställning i Mörby Centrum från 3 februari

Våra seniora kommunikatörer från Veteranpoolen är utbildade och redo att möta närboende och verksamma. Mobila utställningen kommer inledningsvis att stå i Mörby Centrum, öppettider vardagar mellan kl. 12-18. Vi kommer att annonsera i Mitti Danderyd. Seniorerna har mycket goda kunskaper om energifrågor, bergteknik och annat som de besökande kan tänkas vilja veta mer om. Det bjuds på kaffe i utställningen.

 

Möten, utskick och tillfällig vistelse

Ett informationsutskick (bifogas ovan) skickades till närboende och verksamma längs tunnelsträckningen strax före jul. Vi har fått några enstaka email och telefonsamtal, främst från området runt Stadsgårdskajen. Under årets sista månader har vi haft möten med Akademiska Hus och deras hyresgäst Stockholms Universitet. Vi har också träffat Stadsholmen, Stockholms Hamnar och Fotografiska inför etableringen på Stadsgårdskajen och träffar regelbundet närboende och verksamma, dels för besiktningar av fastigheter men även installation av grundvatten- och stomljudsmätare. Under den här veckan träffar vi Brf Anneberg för att berätta mer om vad som händer på byggarbetsplatsen, tunnelborrmaskinen och det som kommer att ske under kommande år. Kontakten med föreningen och dess ordförande är bra och vi vid ett flertal tillfällen givits utrymme i deras nyhetsbrev för att nå medlemmarna. Vi har också god kontakt med våra närmaste grannarna på Golfcenter och andra närliggande fastigheter. Frågorna handlar om energibrunnar, stomljud, buller, golfbollar och tillfällig vistelse. Från den 1 februari är projektets störningsjour öppen för telefonsamtal. Den har telefonnummer 010-475 81 50 och är bemannad dygnet runt.

 

Etablering vid Stadsgårdskajen

Besiktning av berget vid Stadsgårdsleden, mitt emot Fotografiska, har genomförts och även en syneförrättning av arbetsområdet tillsammans med Stockholms stad. Det görs för att förbereda inför de sprängningsarbeten som kommer att inledas här med ”bultning” av berget och uppsättning av nät för att stenar inte ska falla ner mot körbanan. Sprängningsarbetet innebär vi kommer att etablera ett hundra meter djupt sänkschakt från markplan och 100 meter ner i berget och därifrån omkring 250 meter ut under vattnet i Strömmen. Det kommer att ske en ledningsomläggning utanför Fotografiska. Det är Ellevios kablar som ska flyttas som en del av förberedelserna inför schaktningsarbeten vid Stadsgårdsleden för projekt Anneberg-Skanstull Tunnel. Det innebär att kablar måste friläggas utanför entrén till Fotografiska muséet.

 

Kontrollprogram

Kontrollprogram vattenverksamhet och byggverksamhet, där akustik ingår, har lämnats in till tillsynsmyndigheterna. För kontrollprogram vattenverksamhet är Länsstyrelsen i Stockholm tillsynsmyndighet och för kontrollprogram byggverksamhet är det Danderyd, Solna, Stockholm och Täby (SRHM) kommuner som är tillsynsmyndigheter. Tillsynsmyndigheterna har begärt och fått projekt Anneberg-Skanstullskommunikationsplan där bland annat hantering av närboende och verksamma längs sträckningen finns beskriven. Dialogen om energibrunnar är positiv med de fastighetsägare som berörs och vi har tillsammans funnit bra lösningar i Danderyds kommun.

 

Övrigt

Projektets Facebook @annebergskanstull uppdateras regelbundet och får allt fler besökare.

 

Ingegerd Bills

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel

Delprojektledare Kommunikation

ingegerd.bills@svk.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.