Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 25 februari 2020

Elektras framdrift sedan 1 februari 2020

Den 1 februari inleddes tunnelborrningen från Danderyd till Hammarby Sjöstad. Allt testas och kvalitetssäkras för att därefter få upp hastigheten och i genomsnitt borra i genomsnitt hundra meter i veckan. Hittills har drygt fyrtio meter tunnel borrats. Om ytterligare någon meter sker sonderingsborrning. Efter 150 meter borrad tunnel kommer ett planerat stopp att ske för utvärdering och ytterligare kvalitetstester samt installation av den permanenta lösningen för det transportband som används för hantering av bergmassor. När transportbandet är installerat kommer det att börja användas fullt ut så snart hela tunnelborrmaskinen är inne i berget. Till dess sker omlastning av bergmassor ute på byggarbetsplatsen för att transporteras bort med lastbil. Arbetsområdet är, som tidigare, avstängt för obehöriga.

 

Möten, utskick och tillfällig vistelse

Strax före årsskiftet gjordes ett större utskick till närboende och verksamheter mellan Anneberg och Mörby samt runt det ventilationsschakt som ska etableras vid Stadsgårdskajen. Det kommer en del frågor via email och telefonsamtal, främst från Södermalm. Vi har kontakt med Akademiska Hus KTH samt Sophiahemmet i förberedande syfte inför etablering av ventilationsschakt, Akademiska Hus Frescati om akustik och energibrunnar samt ett antal bostadsrättsföreningar på Södermalm och i Danderyd om frågor kring buller, vibrationer och stomljud. Vi träffar regelbundet närboende och verksamma i Danderyd, dels för besiktningar av fastigheter, installationer av mätare och mätningar av grundvatten och stomljud samt flyttning av ett tiotal energibrunnar i tunnellinjen till annan plats på samma fastighet. Vi har regelbunden kontakt med de allra närmaste grannarna för att följa utvecklingen av stomljud och vibrationer på de fastigheter där tunnelborrmaskinen passerar på grundare djup, innan vi kommit ner till 50-100 meter under markytan. Projektets störningsjour är bemannad dygnet runt och har telefonnummer 010-475 81 50.

 

Ansökan till tillsynsmyndigheten vid Danderyds kommun

Vi har aktiverat ytterligare en akustikexpert för en uppdaterad prognos av stomljud vid närliggande fastigheter i Danderyd. Bedömningen är att 30 dBA kl. 22-07 kommer att överskridas. En ny prognos kommer att bifogas Svenska kraftnäts ansökan om avvikelse till tillsynsmyndigheten vid Danderyds kommun.

 

Etablering vid Stadsgårdskajen

Besiktning av berget vid Stadsgårdsleden, mitt emot Fotografiska, har genomförts och även en syneförrättning av arbetsområdet tillsammans med Stockholms stad. Vi har också tagit markprover inför schaktning i området. Inom kort kommer förberedande arbeten inför sprängning att genomföras, t ex ”bultning” av berget och uppsättning av nät för att stenar inte ska falla ner mot körbanan. Sprängningsarbetet innebär att vi kommer att etablera ett hundra meter djupt sänkschakt från markplan och 100 meter ner i berget och därifrån omkring 250 meter ut under vattnet i Strömmen. Ännu inget nytt om ledningsomläggning av Ellevios kablar utanför Fotografiska med friläggning av kablar utanför entrén till Fotografiska muséet.

 

Kontrollprogram

Kontrollprogram vattenverksamhet och byggverksamhet, där akustik ingår, lämnades planenligt in till tillsynsmyndigheterna 2019. För kontrollprogram vattenverksamhet är Länsstyrelsen i Stockholm tillsynsmyndighet och för kontrollprogram byggverksamhet är det Danderyd, Solna, Stockholm och Täby (SRHM) kommuner som är tillsynsmyndigheter. Dialogen om energibrunnar är positiv med de fastighetsägare som berörs och vi har tillsammans funnit bra lösningar på annan plats på de fastigheter som berörs.

 

Fortsatt medialt intresse

Under namngivningsceremonin av tunnelborrmaskinen Elektra hölls ett pressmöte där såväl nationella som lokala media deltog. Flera media har besökt Anneberg även efter ceremonin, bland annat Bloombergs och ett antal branschmedia. Tunnelborrning är en vanlig metod i Europa och många andra länder i världen och vi märker att det finns ett stort intresse att veta mer och att se den 240 meter långa maskinen, både i traditionella som digitala medier.

 

Mobil utställning i Mörby Centrum från 3 februari

Våra seniora kommunikatörer från Veteranpoolen finns i Mörby Centrum sedan en månad tillbaka. Öppettider är vardagar mellan kl. 12-18. Vi har tidigare annonserat i lokaltidningen Mitti Danderyd och kommer att genomföra en rad riktade insatser till verksamheterna i Mörby Centrum samt bjuda in lokala föreningar, verksamheter och grupper i Danderyd. Även informationsverksamhet hos närliggande skolor diskuteras. Seniorerna får många frågor, bland annat om grundvattenmätning, energibrunnar, stomljud, ersättningsfrågor. De allra första besökarna till utställningen kom från Danderyds kommun.

Det värmde särskilt mycket. Som tidigare bjuds det på kaffe i utställningen.

 

Tunnelborrmaskinens position live på hemsidan

Nu är det möjligt att följa tunnelborrmaskinens position live på www.svk.se/anneberg-skanstull.
Vi kommer att synliggöra nyheten på hemsidan och även på projektets Facebook.

 

Övrigt

Läs mer på hemsidan eller projektets Facebook @annebergskanstull.
Vi publicerar regelbundet foton och film från byggarbetsplatsen.

Ingegerd Bills
Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel
Delprojektledare Kommunikation
ingegerd.bills@svk.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.