Vi kan – och bör – få med barn i dialog om stadsplaneringen

”Det måste vara belysning och värme i bänkarna som drivs av förnybar energi så som
solpaneler på plattformstaken”
 ”Man måste bygga under mark för att effektivisera ytan i staden”
 ”Det borde finnas lekplatser nere på stationen så att barnfamiljer kan vänta där”

Åsikterna ovan kommer från den designdialog med skolelever som Sweco arrangerade under Hållbarhetsveckan Malmö 2020, nu i början av februari. Designdialogen handlade om den planerade Öresundsmetron och utformningen av de nya metrostationerna. Förutom åttondeklassare från Apelgårdsskolan och Sveaskolan deltog även representanter från Skånetrafiken och Malmö stads skolkommunalråd, Sara Wettergren.

På Sweco har vi länge jobbat med olika metoder för att involvera barn i våra projekt. Designdialogen är ett av verktygen för att skapa delaktighet och där barnen blir självklara och aktiva medskapare. Det funkar väldigt bra! Varje gång blir det tydligt att barn är experter på sin egen miljö och att vi har så mycket att lära från dem.

Jasna Martinsson, tillgänglighetsstrateg på Skånetrafiken, noterade till exempel att många av eleverna nämnde vikten av bankomater. Hon reflekterade över att ungdomar kanske fortfarande tar ut pengar i hög utsträckning – i alla fall elever i den här åldern. När hon tidigare träffat yngre barn har andra saker varit viktigare. Hennes iakttagelse speglar behovet av att möta barn i olika åldrar, eftersom barn innefattar varje människa under 18 år.

Den nya Öresundsmetron kommer stå klar först när de här barnen är vuxna. Då kommer de att kunna pendla till Köpenhamn med tåg som avgår varannan minut under rusningstid. Men egentligen tar all stadsutveckling sikte på framtiden, som är barnens framtid. Så varför är det inte självklart att få med barns synpunkter i all planering? Vi vuxna har en tendens att tro att vi vet vad barn vill, tycker och upplever. Att vi kan Barnperspektivet. Men vuxnas bilder av barn kan aldrig ersätta barnens egna åsikter och upplevelser. Kunskapen om detta kan vi endast få genom att prata med barnen.

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 och den är därmed överordnad myndigheternas föreskrifter och riktlinjer. Det är också en bra anledning för oss som arbetar med samhällsbyggande att öka våra ansträngningar att få barn att delta aktivt när vi planerar för deras framtid.

Hur vill du få med barns åsikter i dina projekt – berätta!

Av Freja Haggärde, arkitekt på Sweco
freja.haggarde@sweco.se

På bilden: Jenny Ryding Garmland, Sweco, i dialog med åttondeklassarna.
Foto: Piero Dall’Osso

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.