Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 23 mars 2020

Montel News 19 mars 2020

Svenska kraftnät ser risk för förseningar i infrastrukturprojekt till följd av Coronaviruset

I en artikel i Montel News, en av Europas största specialinriktade nyhetsbyråer inom elmarknadsområdet, uttrycker Svenska kraftnäts Per Eckemark, chef för division Nät, risk för att stora infrastrukturprojekt kan komma att försenas till följd av Coronavirusets konsekvenser. Det framkommer efter en analys av situationen som Svenska kraftnät har gjort. Man ser i dagsläget inte att det kommer att påverka Sveriges elförsörjning. Pers uttalanden här nedan:

Vi ser en överhängande risk att pågående entreprenadverksamhet kommer att påverkas under de kommande månaderna. Många projekt är beroende av utländsk arbetskraft och stängda gränser medför problem att få arbetare till arbetsområdet. Vi ser även risker med att få material i tid till projekten, skriver Per Eckemark, chef för division Nät, men betonar att det i dagsläget är en marginell inverkan. Av 150 pågående projekt är det i dagsläget enbart något enstaka där kritiskt arbete blivit försenat som riskerar att leda till en försening. På frågan hur känsliga de stora infrastrukturprojektens tidsplaner är för störningar svarar Per Eckemark att det i pågående projekt finns marginaler för att kunna tillgodose en säker drift av Sveriges elförsörjning. Störningar, i den omfattning som coronavirusepidemin riskerar bidra till, kommer få konsekvenser på enskilda projekt som kan leda till förseningar. I dagsläget ser vi dock inte att det kommer att få påverkan på Sveriges elförsörjning.

 

Projekt Anneberg-Skanstull tunnels hantering av den allvarliga virussituationen

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel följer utvecklingen och agerar utifrån försiktighetsåtgärder och rekommendationer från Svenska kraftnät, Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter i Sverige och berörda länder. Vi arbetar systematiskt tillsammans med vår entreprenör JV Hochtief-Implenia för att förebygga och begränsa smittspridningen med tanke på medarbetare, närboende och verksamma i samhället omkring oss.

 

Mobila utställningen är pausad till följd av viruset

Från den 16 mars har Svenska kraftnäts mobila utställning tagit en tillfällig paus. Folkhälsomyndighetens nya risknivå och den smittorisk som Coronaviruset innebär, gjorde att Veteranpoolen och Svenska kraftnät gemensamt fattade beslutet att, tills vidare, hålla utställningen stängd. Mobila utställningen har under perioden 3 februari till 16 mars varit parkerad i Mörby Centrum. Beslutet är en försiktighetsåtgärd i en allvarlig situation med omtanke för besökare och de seniorer från Veteranpoolen som bemannar den.

Utställningen har varit en naturlig samlingspunkt för många människor för att ge dem kunskap om Svenska kraftnäts verksamhet, projekt där vi bygger ledningar, kablar och stationer runt om i Sverige, och varför Stockholm behöver en tunnel som med stamnätskablar är en viktig del i att staden kan fungera. Förhoppningen är att utställningen snart ska vara igång igen.

Mer information och kontaktvägar finns på www.svk.se/anneberg-skanstull. Frågor kan också ställas till projektet på anneberg@svk.se eller projektets störningsjour, som är bemannad dygnet runt, och har telefonnummer 010-475 81 50.

 

78 meter tunnel med Elektra

Sedan borrstarten den 1 februari har hittills 78 meter tunnel borrats. Ett planerat stopp kommer att ske efter 150 meter för utvärdering och kvalitetstester samt installation av en permanent lösning för det transportband som ska användas för hantering av bergmassor. Följ tunnelborrmaskinens position på www.svk.se/anneberg-skanstull.

 

Ansökan om avvikelse till tillsynsmyndigheten vid Danderyds kommun

Svenska kraftnäts har ansökt om avvikelse för bullrande arbete utanför ordinarie arbetstid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har godkänt avsteget med ändringen att det endast gäller tills dess att borrutrustningen är 70 meter från den närmaste fastigheten.

 

Bygglov för tunneldelen i Solna Stad

Vi har sedan den förra statusuppdateringen, i slutet av februari, fått bygglov för den del av tunneln som kommer att finnas i Solna Stad.

 

Etablering vid Stadsgårdskajen

Besiktning av berget vid Stadsgårdsleden, mitt emot Fotografiska, har genomförts samt en syneförrättning av arbetsområdet tillsammans med Stockholms stad. Det har tagits markprover inför schaktning i området. Inom kort kommer förberedande arbeten inför sprängningen av ventilationsschaktet att genomföras, t ex ”bultning” av berget. Det har också genomförts besiktningar av närliggande K-märkta bostäder, bland annat på Fjällgatan med viss svårighet att få tillträde till några av dem. Särskilda insatser för att få tillträde har skett i samverkan med Stadsholmen.

Sprängningsarbetet innebär att vi kommer att etablera ett hundra meter djupt sänkschakt från markplan och 100 meter ner i berget och därifrån omkring 250 meter ut under vattnet i Stockholms Ström.

 

Kort om kontrollprogram hydrogeologi och akustik

  • Installationer, mätningar och analyser av grundvattennivåer pågår för att säkra att vi uppfyller kravet i projektets miljödom om att inte orsaka skadlig grundvattensänkning
  • Masshanteringsplanen kompletteras för att säkra att det tydligt framgår hur entreprenören hanterar bergmassorna från tunnelborrningen, vart de körs och dess innehåll
  • Sedimentationsanläggningen är igång för att säkra att det vatten som kommer ut från berget testas ordentligt på sitt innehåll
  • Energibrunnar på Kyrkskolan, Danderyds kommun, ska avyttras och ersättas genom att nya borrhål borras på annan plats på skolgården. Planen är att detta ska ske under något av loven när barnen inte befinner sig på skolgården
  • Stomljud mäts i dagsläget i 4 mätpunkter på fastigheter i anslutning till tunnelborrmaskinens front. Mätvärden kommuniceras till tillsynsmyndigheten vid Danderyds kommun för att säkra att de krav som ställs i projektets miljödom följs upp och uppfylls
  • Besiktning av byggnader pågår inför planerade sprängningsarbeten vid Stadsgårdskajen. I samband med sprängningsarbeten kommer även luftstötvågs- och vibrationsövervakning att utföras

 

Fortsatt medialt intresse 

Maskinentreprenören uppmärksammar projekt Anneberg-Skanstull och tunnelborrmaskinen Elektra i ett stort reportage ”med Elektra till underjorden” på närmare tio (!) sidor, många bilder och en förstasida. Läs artikeln här:

http://www.e-magin.se/paper/pghdq62r/paper/#/title/zj3fjk8g

 

Övrigt

Läs mer på hemsidan eller projektets Facebook @annebergskanstull.

Vi publicerar regelbundet foton och film från byggarbetsplatsen. Vi uppskattar ”likes”, kommentarer och frågor om det som sker.

Är det t ex någon specifik fråga som du vill att vi fördjupar oss i så säg bara till.

 

Ingegerd Bills

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel

Delprojektledare Kommunikation

ingegerd.bills@svk.se

Tel. +46 72 220 62 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.