Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 26 maj 2020

Tunnelborrmaskinen Elektra på väg mot Mörby  

Tunnelborrningen fortsätter förbi Danderyds kommuns bostäder, Enebybergsvägen 1, och de företag som är belägna vid Enebybergsvägen. Ett postalt utskick, som också finns tillgängligt på engelska, har skett till boende och verksamma längs sträckan Anneberg-Mörby. Vårt fokus är boende på Enebybergsvägen 1, ansvarig fastighetsförvaltare och gruppchef på socialkontoret, Danderyds kommun om möjlighet till utomhusmöte för att reda ut var, när, hur kring tunnelborrningen. Under morgondagen besöker vi företagsbyn vid Enebybergsvägen för att säkra att vårt utskick nått företagen och inte stannat hos fastighetsägarna. Möten sker alltid utomhus med minst 2 meters avstånd mellan människor. Borrningen går vidare med siktet inställt på Mörby Centrum. Se tunnelborrmaskinens position på www.svk.se/anneberg-skanstull.

 

Elektra i media

Tunnelprojektet uppmärksammas ofta i media, nu senast i Byggvärlden. Läs gärna den här fina artikeln och se bilder.

 

Kortfattat om kontrollprogram vattenverksamhet och byggverksamhet

  • Stomljud mäts i bostäder på fastigheter i nära anslutning till tunnelborrmaskinens front och kommunicerar mätvärden till fastighetsägare och tillsynsmyndigheter för att säkra att de krav som ställs i projektets miljödom uppfylls
  • Mätningar och analyser av grundvattennivåer sker för att säkra att vi uppfyller kraven i projektets miljödomom att inte orsaka skadlig grundvattensänkning. Vi gör också infiltrationstester för att säkra att det fungerar om behovet skulle uppstå
  • Besiktningar av byggnader sker i Danderyds kommun och vid Stadsgårdsleden
  • Mätare för luftstötvågs- och vibrationsövervakning har installerats vid Stadsgårdsleden inför sprängningsarbete
  • Sedimentationsanläggningen säkrar att det vatten som kommer ut från berget testas på sitt innehåll
  • Energibrunnar på Kyrkskolan, Danderyds kommun, avvecklas och ersätts med nya borrhål i samband med sommarlovet.

     

Arbetet mot smittspridning av Covid-19 fortsätter

Projektet fortsätter följa utvecklingen av Covid-19 och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Svenska kraftnät. Arbetet med tunnelborrningen på byggarbetsplatsen i Anneberg sker med strikta regler om att vara vaksam på sjukdomssymptom, hålla avstånd och handhygien. Projektets mobila utställning är fortsatt pausad till följd av viruset. Vi håller säkerhetsavstånd och håller oss utomhus i de personliga kontakter som genomförs med boende och verksamma.

 

Övrigt

Läs mer och följ projektet på hemsidan svk.se/anneberg-skanstull eller Facebook @annebergskanstull

 

Ingegerd Bills

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel
Delprojektledare Kommunikation

ingegerd.bills@svk.se

Tel. +46 72 220 62 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.