Statusuppdatering Anneberg-Skanstull Tunnel november 2020

Tunnelborrningen från Danderyd till Hammarby Sjöstad

Tunnelborrmaskinen Elektra har passerat under marken i närheten av Danderyds kyrka. Den närmar sig nu Kyrkskolan och de bostäder som är belägna på Klockar Malms väg, Noragårdsvägen och däromkring. Framdriften är mer långsam än förväntat, bland annat till följd av mer tätning av berget. Det finns även andra faktorer som påverkar, t ex de restriktioner som gäller enligt projektets miljödom, för stomljud och annat buller, och begränsar tiden för tunnelborrning. Flera medarbetare som arbetar med tunnelborrningen har drabbats av Covid-19 men har nu lyckligtvis tillfrisknat efter sjukdom och karantän.

 

Danderyds kyrka, Kyrkskolan och närboende i Danderyds kommun

Sedan drygt två veckor avtar stomljudet i Danderyds kyrka. Verksamheten har, stomljud till trots, fortsatt som vanligt under den tid tunnelborrmaskinen passerat. Vi har också passerat under bostäder, bland annat på Klockargårdsvägen, med märkbara stomljudsnivåer dagtid. Vi har undersökt och säkrat att ingen av de boende arbetar natt med behov av tillfälligt boende för att sova dagtid. Vi står i digital kontakt med Kyrkskolan och är redo att informera elever, föräldrar, lärare och medarbetare på skolan med animerad film om tunnelborrningen, foldrar och pysselböcker med tema ”Stockholms elförsörjning och borrning av tunnel för elkablar”. En särskild avisering med fokus på tillfälligt boende har skett till boende i området runt skolan.

 

Förberedande ledningsomläggningar vid KTH

Ett av de sex ventilationsschakt som behövs för tunneln kommer att vara beläget vid KTH/IVL, angränsande till Sophiahemmet. Arbetet kommer att ske genom sprängning och borrning och inledas preliminärt under första kvartalet 2022. Nu pågår förberedelsearbete med ledningsomläggningar i området vid KTH. Att notera är att vårt systerprojekt Anneberg-Skanstull Kabel kommer att  sammanstråla digitalt med representanter från Akademiska Hus KTH, preliminärt i början av 2021, med fokus på kabelfrågorna.

 

Förberedelser inför sprängning av ventilationsschakt vid Stadsgårdsleden

 • Trafikomläggning och flyttning av trafiksignaler har skett vid Stadsgårdsleden, mitt emot Fotografiska
 • Det kommer att sättas upp ”kabelstegar” på bergväggen från Stadsgårdsleden upp till Katarinavägen i närheten av Hermans Restaurang. Kabelstegarna kommer att användas för att hålla uppe de el- och fiberkablar som behövs för bygget. De lyfts på plats med hjälp av en lyftkran och monteras av personer med skyddsutrustning
 • Byggbodarna för de medarbetare som arbetar här har flyttats från Stadsgårdsleden upp till Katarinavägen. Ett trapptorn har byggts för att de enkelt ska kunna förflytta sig mellan byggbodarna till den plats där ventilationsschaktet kommer att sprängas
 • Ledningsomläggningar pågår i hörnet utanför Fotografiska, vid cykelparkeringen. Det är Ellevios befintliga hög- och lågspänningsledningar som ska bytas ut/skarvas om. Arbetet beräknas ta cirka två månader och vara slutfört vid årsskiftet 2020/21
 • Sprängning av ventilationsschakt påbörjas preliminärt årsskiftet 2020/21. Det inleds med sprängning av en nisch följt av ventilationsschaktet

 

Hydrogeologi och akustik

 • Det sker mätningar och analyser av grundvattennivåer för att säkra kraven i projektets miljödom
 • Sättningsmätningar på grundvattenkänsliga byggnader pågår i Danderyd och Norra Djurgården och mätningar kommer att inledas på Östermalm och Södermalm under 2021
 • Infiltrationstester pågår löpande för att optimera funktion och läge för infiltrationsplatser, i nuläget främst i Danderyd och Norra Djurgården. Det sker i förberedande syfte om infiltration skulle bli aktuell
 • Nya stomljuds- och vibrationsmätare monteras i företag, verksamheter och bostäder innan tunnelborrmaskinen når fram till bostadsområdet. Det görs utifrån ställda krav i projektets miljödom

 

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull Tunnel

 • Projektets störningsjour har telefonnummer 010-475 81 50 med bemanning dygnet runt
 • Email: anneberg@svk.se
 • Hemsida: svk.se/anneberg-skanstull och Facebook @annebergskanstull
En kommentar Lägg till din

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.