Swerock deltar i utveckling av ett verktyg för miljövarudeklarering av bergmaterial

För att uppnå en hållbar försörjning av bergmaterial pågår ett ständigt arbete med att minska täkternas påverkan på miljön och klimatet. Livscykelanalys (LCA) är en välbeprövad metod för att på ett systematiskt sätt beskriva miljöpåverkan. Detta ger möjlighet att mäta och sätta mål för Swerock och andra företags eget förbättringsarbete. Allt fler kunder efterfrågar också miljövarudeklarationer (EPD) för ballast och Swerock ser att det ger marknads‐ och kommunikationsfördelar. Dessa behövs också som indata till miljövarudeklarationer för betong och asfalt. Trafikverket, som använder stora mängder ballastmaterial, efterfrågar redan nu att leverantörer av byggprojekt ska beräkna sin klimatpåverkan och att detta kan verifieras med  EPD. Produkter med bra klimatprestanda kan ge en bonus i projekt. Ett praktiskt upphandlingsverktyg ska vara enkelt, trovärdigt och jämförbart.

Det saknas dock idag ett gemensamt och neutralt sätt att beskriva hur mycket produktionen av en viss produkt kostar i miljöbelastning. Swerock AB deltar därför i Chalmersprojektet Utveckling av ett web-baserat EPD-verktyg för bergmaterialproduktion.  I detta projekt deltar även IVL Svenska Miljöinstitutet (forskningsinstitut) och flera andra företag i vår bransch. Projektets omfattning är ca 9,2 miljoner kronor och det finansieras av Vinnova och SBUF.

Detta projekt har hittills pågått under drygt 1,5 år. Under denna tid har flera täkter modellerats i programvaran Plantsmith, bland annat Swerocks täkt i Kållered utanför Göteborg, se Figur 1. I programmet lägger man in de maskiner som finns i en täkt. Vilken krossanläggning som helst kan därför modelleras i programmet. Exempel på indata för siktar är antal siktdäck och deras yta samt hålstorlek, för krossar läggs krosskammargeometri och spaltbredd in. Massflöde och ingående kornkurva är också indata i programmet. Det går sedan att ändra inställningarna och se hur det påverkar utfallet. Krossanläggningens energiförbrukning kan redan nu beräknas, medan energiförbrukningen av ”gula maskiner” än så länge läggs till manuellt.

Nästa steg i projektet är att inkludera modellering av ”gula maskiner” i Plantsmith samt implementering av fler EPD-tal. Därefter ska vi ta fram förcertifierade LCA-deklarationer som ska ligga till grund för godkända EPD:er. Detta görs med hjälp av EPD International www.environdec.com vilket är ett globalt program för miljödeklarationer baserat på ISO 14025 och EN 15804 (standard för Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler).

Alla miljöpåverkanskategorier som är definierade för en EPD ska kunna beräknas när det är klart: klimatpåverkan, ozonförtunning, försurning, övergödning, smog och utarmning av abiotiska resurser med mera. Alla parametrar som behövs för att göra en EPD kommer att vara utdata från programmet, det mesta kommer att kunna beräknas men några enstaka faktorer kommer att efterfrågas som indata.

Detta projekt kommer att avslutas under 2021, därefter ska vi titta på möjligheterna till en fortsättning.

 

Monica Soldinger Almefelt
Swerock AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.