Värdering av råmark, byggrätter och projektfastigheter: arbetssätt, problem och slutsatser

Under det föregående året har Herman Donner, KTH, haft i uppdrag att utreda frågan gällande värdering av råmark och byggrätter. En utredning som bland annat vi, Sektionen för fastighetsvärdering, tillsammans med RICS står bakom. Utredningen har nu utmynnat i en rapport: Värdering av råmark, byggrätter, och projektfastigheter: arbetssätt, problem och slutsatser. Rapporten finns i såväl…

Fortsätt läsa