Värdering av råmark, byggrätter och projektfastigheter: arbetssätt, problem och slutsatser

Under det föregående året har Herman Donner, KTH, haft i uppdrag att utreda frågan gällande värdering av råmark och byggrätter. En utredning som bland annat vi, Sektionen för fastighetsvärdering, tillsammans med RICS står bakom.

Utredningen har nu utmynnat i en rapport: Värdering av råmark, byggrätter, och projektfastigheter: arbetssätt, problem och slutsatser. Rapporten finns i såväl kortfattad version som i en fullständig version.

Båda versionerna av rapporten finns tillgängliga på KTHs sida för rapporter via denna länk: Rapport 

Peter Palm, ordförande värderarsektionen, Samhällsbyggarna

Photo by Gabriele Diwald on Unsplash

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.