Staden eller landsbygden? Antiurbana kampanjer florerar på nätet

På sistone har det florerat artiklar mestadels på sociala medier men även i stora dagstidningar med kopplingar till pandemins effekter i samhället. Inläggens gemensamma nämnare är att folk flyttar ut från Stockholm för en blomstrande och romantiserad idyll på landsbygden utan att nämna någonting om det ofrånkomliga bilberoendet. Artiklarna ger sken av att det är…

Fortsätt läsa