Ge klimatdeklarationerna ett syfte redan från start

Regeringen går vidare med Boverkets förslag om Klimatdeklarationer och avser införa dem 2022. Jag vill vara tydlig med att jag tycker klimatdeklarationer är behövliga. Vi måste alla bidra till minskat utsläpp, inte minst från materialproduktion och byggande. Jag önskar dock att man inte gått vidare med detta halvhjärtade förslag. När jag tänker på ordet deklaration…

Fortsätt läsa