Ge klimatdeklarationerna ett syfte redan från start

Regeringen går vidare med Boverkets förslag om Klimatdeklarationer och avser införa dem 2022.

Jag vill vara tydlig med att jag tycker klimatdeklarationer är behövliga. Vi måste alla bidra till minskat utsläpp, inte minst från materialproduktion och byggande. Jag önskar dock att man inte gått vidare med detta halvhjärtade förslag.

När jag tänker på ordet deklaration tänker jag främst på två företeelser, inkomstdeklaration och energideklaration.

Inkomstdeklaration ska inlämnas för att Skatteverket skall kunna fastställa hur mycket skatt den skattskyldige skall betala. Syftet är efterlevnad av regelverk.

Energideklarationers huvudsyfte är, likt matvarors innehållsdeklaration, konsumentinformation. Den som vill köpa eller hyra bostad/lokal ska få information om en byggnads energianvändning. Som bonus får byggnadsägaren information om energieffektiviseringsåtgärder.

Granskar man regeringens förslag angående Klimatdeklarationer blir det uppenbart att de missat att beskriva vilket syfte de ska fylla. Vad ska man göra med en färdig klimatdeklaration? För vem tas de fram? Vem ska använda dem? Den enda funktion en framtagen klimatdeklaration kommer ha är att de ska lagras i Boverkets databas. Klimatdeklarationernas syfte är enligt förslaget varken efterlevnad (inkomstdeklaration) eller konsumentinformation (energideklaration).

I Fastighetstidningen kommenterade jag att för att Klimatdeklarationer ska göra nytta bör, klimatberäkningar göras i tidigt skede och inte en deklaration först när bygganden står klar, byggnadens hela livscykel tas med samt gränsvärden formuleras. Per Bolund var glädjande snabbare än sin egen skugga med att svara att kraven kommer, kanske redan denna mandatperiod.

Bra så. Men om krav kommer redan denna mandatperiod (dvs senast 2022) kan man undra varför man väljer att införa regelverket stegvis. Branschen är mig veterligen inte varm anhängare av ständigt duttande och ändrande av regelverk. Gör rätt från början och ge långsiktiga förutsättningar. Först bestämmer man syftet och sedan inför styrmedel för att uppnå det. Nu agerar man bakvänt.

 

Rikard Silverfur
Chef Utveckling & Hållbarhet
Fastighetsägarna Sverige

 

Foto: Vivint Solar on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.