Skapa förutsättningen för cykeln som samhällsbyggare – Lars Strömgren

Utmaningarna för framtidens samhällsbyggande handlar till stor del just om de utmaningar som uppstår i täta städer. Effektiva transporter, bättre markanvändning och skapandet av levande och attraktiva stadsmiljöer.   Cykeln har stora förutsättningar att lösa många av de utmaningar vi står inför på samhällsbyggnadsområdet. Men det är lättare att säga cykelstad än att bygga den. För att…

Fortsätt läsa