God värderarsed

Värderarsektionen kommer framöver, förutom den mera löpande verksamheten med auktorisation av värderare, även under året att starta en översyn av God Värderarsed. Avsikten med översynen är att skapa en modernare guideline för våra auktoriserade värderare samt att säkerställa att den har en överrensstämmelse med de internationella guidelines och standards som IVSC, TeGoVa, och RICS utfärdar….

Fortsätt läsa