God värderarsed

Värderarsektionen kommer framöver, förutom den mera löpande verksamheten med auktorisation av värderare, även under året att starta en översyn av God Värderarsed. Avsikten med översynen är att skapa en modernare guideline för våra auktoriserade värderare samt att säkerställa att den har en överrensstämmelse med de internationella guidelines och standards som IVSC, TeGoVa, och RICS utfärdar. Inom styrelsen så är det förutom mig själv, Jan Rosengren, Newsec, som kommer till att leda arbetet. Målsättningen är att vid värderarsektionens årsmöte, den 13 maj, presentera ett första utkast till reviderad God Värderarsed.

 

Foto: Fredrik Öhlander/Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.