Är det en bra idé att ge investeringstöd till renoveringar av bostadshus? – Hans Lind

Hans Lind,professor i fastighetsekonomi på KTH, är kritisk till att regeringen signalerat att en miljard kronor per år ska gå till företag som genomför upprustningar i miljonprogramshus. Lind menar att förslaget inte skapar rätt incitament för aktörerna på marknaden.

 

Regeringen har signalerat att man ska ge en miljard per år till företag som genomför ordentliga upprustningar av miljonprogramshus, givet att det leder till en ordentlig sänkning av energiåtgången och att företaget förbinder sig att inte höja hyran så mycket. Det låter väl bra!

 

Men många seriösa företag kommer inte att få en krona av detta stöd därför att:

– De redan har renoverat stora delar av sitt bestånd.

– De har byggt med hög kvalitet och underhållit sina hus väl och kontinuerligt arbetat med att steg för steg minska energiförbrukningen.

– De har kommit fram till att det både ur socialt och ekonomiskt perspektiv är bättre att göra renoveringar i mindre steg utan långa, besvärliga och kostsamma evakueringsperioder för  hyresgästerna.

 

Risken med ett investeringsstöd är alltså att det främst gynnar de som inte skött sina hus så bra och som valt att skjuta upp åtgärder så länge som möjligt.

Dessutom är stora renoveringar som på pappret sänker energiförbrukningen tveksamma ut hållbarhetssynpunkt. Fossila bränslen har ju fasats som energikälla i många företag och en stor renovering kommer ju att innebära att mer nya produkter måste tillverkas vilket i sin tur har en betydande miljöpåverkan.

 

Hur ska man då göra istället?

 

– Vill vi  få ner energiförbrukningen så kan vi t.ex. differentiera fastighetsskatten utifrån energideklarationer och faktiskt energiförbrukning. Det som premieras är då inte en viss typ av åtgärd utan att man faktiskt når ett visst resultat.

– Vill vi undvika chockhöjningar av hyran vid renovering så bör vi se över reglerna för hyressättning. Idag är det så att om någon renoverar till nyproduktionsstandard så blir hyrorna i nyproduktionen relevanta jämförelseobjekt vilket leder till stora hyreshöjningar. Om vi istället ”bruksvärdeprövar” själva höjningen och säger att hyreshöjningen ska motsvara den genomsnittlige hyresgästens betalningsvilja för den förändringar som skett i lägenheten, så kommer vi att få rimligare hyreshöjningar. Detta utvecklas närmare i en ny rapport som ni kan hitta om ni googlar på ”Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar?”

 

Målet ska vara att skapa regler som ger rätt incitament för aktörerna på marknaden och då är det fel policy att kasta in några miljarder till företagen men inte ta itu med felen i regelverken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.