Hur står det egentligen till på den svenska bostadsmarknaden? – Hans Lind

Det finns många bilder av den svenska bostadsmarknaden. En bild säger ”Inte sedan miljonprogrammets dagar har det byggts så mycket bostäder som nu!” och i förlängningen ligger tron att vi snart har bostadssituationen under kontroll. En annan säger att de svenska hushållen lånar för mycket. Lånen är på en historiskt mycket hög nivå i relation…

Fortsätt läsa

Vad händer när bostadsefterfrågan faller – Pris eller kvalitetanpassningar? – Hans Lind

Ekonomer ritar normalt en efterfrågekurva som lutar nedåt och en utbudskurva som lutar uppåt. Om efterfrågan faller så följer då att priset sjunker och att den producerade kvantiteten minskar. Men hur mycket blir det av det ena och hur mycket av det andra?   På vissa marknader, t ex för råvaror, svänger priserna relativt sett…

Fortsätt läsa

Varför är inte alltid värderare snälla? – Hans Lind

När finanskrisen slog till hösten 2008 så dog den kommersiella fastighetsmarknaden. Transaktionsvolymen sjönk till i stort sett noll. Hur reagerade den svenska värderarkåren då? Jo, eftersom det inte fanns några transaktioner till lägre priser än tidigare drog man slutsatsen att de tidigare transaktionerna fortfarande var relevanta och att det därmed inte fanns behov av att…

Fortsätt läsa

Tänk om – Hans Lind

Fredrik Lindströms TV-serie ”Tänk om” handlade om hur Sverige kunde ha utvecklats och hur det kunde se ut idag om INTE visa saker hänt. Tänk om isen inte lagt sig när den svenska armén skulle gå över Stora Bält? Hade Skåne fortfarande varit en del av Danmark?   Men man kan ju också fråga sig…

Fortsätt läsa

Därför är kollektiva förhandlingar på bostadshyresmarknaden problematiska – Hans Lind

Den svenska hyresregleringen tillkom under andra världskriget och var tänkt som en tillfällig lagstiftning. Efterkrigspolitiken handlade mycket om att öka utbudet av bostäder så mycket att konkurrensen skulle hålla nere hyrorna och att en särskild hyresreglering inte skulle behövas. Lägesfaktorn ställde dock till problem eftersom ett stort utbud i ”förorterna” då inte räcker för att…

Fortsätt läsa

Är det en bra idé att ge investeringstöd till renoveringar av bostadshus? – Hans Lind

Hans Lind,professor i fastighetsekonomi på KTH, är kritisk till att regeringen signalerat att en miljard kronor per år ska gå till företag som genomför upprustningar i miljonprogramshus. Lind menar att förslaget inte skapar rätt incitament för aktörerna på marknaden.   Regeringen har signalerat att man ska ge en miljard per år till företag som genomför…

Fortsätt läsa