Slutreplik: Helt överens i sakfrågan

Vi konstaterar när vi läst Hans Linds replik att vi är helt överens i sakfrågan.

Vi tackar för initiativet till samtal om dessa viktiga frågor och är mycket tacksamma för att Hans nu vill hjälpa oss i vårt projekt Bostadsläget.

I detta forskningsprojekt, finansierat av Energimyndigheten, kommer vi ta fram modeller för att beräkna bostadskostnader och transportkostnader i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Här kommer vi ha stor hjälp av Hans långa erfarenhet och stora kunnande inom statistiska modeller och bostadsmarknad.

Detta ser vi mycket fram emot och hoppas vi kan bidra med nya perspektiv på framtidens samhällsplanering. 

Alexander Ståhle
tekn dr 

Joel Hernbäck
civ ing

Staffan Swartz
civ ing

Alla på Spacescape

Tidigare inlägg:

Lind: Småhus och bilägande: Svar till Ståhle, Hernbäck och Schwartz (SHS)

Ståhle, Hernbäck och Schwartz replik: Samhällsplanerare söker kunskap

Lind: Sambandet mellan småhus och bilägande: En kritisk granskning (Bostadsbubblan)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.