Tappade sugar med anknytning till betong

Alla utvecklingsprojekt lyckas ju inte, det säger sig självt. Ibland beror detta på innehållet, som är i otakt med tiden eller förväntningarna. Eller också visar sig projektet bli alltför dyrbart att förverkliga, trots goda förutsättningar. Och materialet betong är inte alltid den bästa lösningen, det måste man böja sig för. Själv försökte jag en gång…

Fortsätt läsa

Slutförvar i Forsmark

Så har då kommunfullmäktige i Östhammar, den kommun som hyser kärnkraftverket i Forsmark och det planerade slutförvaret för ”utbränt” kärnbränsle, beslutat att säga ja till att ta förvaret i bruk med ett perspektiv på 100 000 år, den tid det tar för radioaktiviteten att klinga av till ofarliga nivåer. Men är detta ett svar på dagens…

Fortsätt läsa

Förslag på nya byggregler förvärrar trångboddheten

462 000 personer är trångbodda och drygt 56 000 hushåll har en ansträngd boendeekonomi, konstaterar Boverket i sin nya utredning Mått på bostadsbristen. Att då ta bort alla detaljkrav i bygglagstiftningen som nu föreslås i två nya utredningar är kontraproduktivt. Det leder bara till mindre och sämre lägenheter och fler som blir trångbodda. Detaljkraven behöver finnas för…

Fortsätt läsa

När riksintressen och kulturvärden blev viktigare än att korta bostadskön för de yngre

Torsdagen den 24 september tog den 13 år långa och ytterst sorgliga historien om de två tornen i Telefonplan slut. I ett helt hundliv höll det lilla byggbolaget SSM ut den segdragna byråkratiska processen bara för att få ett nej av myndigheterna som bestämmer Stockholms stadsutveckling. Därmed försvann också 1200 små och perfekt anpassade bostäder…

Fortsätt läsa

Dags att sluta behandla våra bostadsområden som perfekta vardagsrum

Varför planerar många tjänstemän världen i perfekta färgsättningar och kräva att staden blir ett perfekt vardagsrum där de dyra filtarna är vikta över armstöden, soffan står med perfekt vinkel och snittblommorna är färska och krispiga? Är det verkligen det som yrkesutövandet ska gå ut på? Låt mig utveckla. Som vanligt är texten på några sidor,…

Fortsätt läsa

Jag ser så fram emot…

Äntligen tillbaka efter semestern och bara en härlig och peppande känsla inför andra halvan av detta underbara år. Första halvan av detta år levererade och var fantastiskt. Det innehöll mycket glädje, möten och framtidstro. Vad roligt vi hade det på mingel och fester! Inte det? Nej, jag kan informera om att det är uppförsbacke på…

Fortsätt läsa

En stor kaffekopp på Skinnarviksberget?

Stockholm och Köpenhamn brukar oftast jämföras med varandra, som jämbördiga Nordiska städer med lika stor struktur av stadskärna och med ungefär lika mycket folk. Dock saknar den platta danska huvudstaden något Stockholm har specifikt att erbjuda, nämligen naturliga utsiktsplatser tack vare dess kuperade stadslandskap. Ett av dessa naturliga utsiktsplatser är Skinnarviksberget med en vy över…

Fortsätt läsa

Från Karlstad till Amsterdam, Stefan Gustafsson, L67

I statens tjänst Ibland känner jag mig som en relikt från en annan tid, med värderingar och åsikter som inte liksom platsar i dagens individualistiska och marknadsstyrda samhälle. Jag brukar säga att jag är en oföretagsam individ, representerande den sista generationen av fyra som statstjänsteman. Ingen av oss har egentligen bytt arbetsgivare utan enbart bytt…

Fortsätt läsa

Att leva i nutid med ett ben i forntiden och blicken riktad mot framtiden, Per Anders Karlgren, L64

Teknis Det här är min berättelse om ett yrkesliv baserat på utbildningen till lantmätare på sextiotalet. Jag ska genast säga att texten är grundad på mina subjektiva upplevelser. Jag har inte fört dagbok eller minnesanteckningar. Jag har heller inte ansträngt mig för att verifiera mina påståenden genom källforskning. Inledningsvis vill jag också säga att jag…

Fortsätt läsa

Lantmätare – ett yrke för samverkan och utveckling, Jan Hallebro, L64

Min berättelse om Fastighetsdata– några nedslag! Pionjärtiden Aldrig anade jag att jag skulle bli delaktig i en utveckling som på ett så revolutionerande sätt kom att rationalisera registrering av fastigheter och säkerställande av äganderätten till fast egendom, en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Jag tog min civilingenjörsexamen, KTH Lantmäterisektionen 1968. Tänkte mig då att arbeta…

Fortsätt läsa