Dags att sluta behandla våra bostadsområden som perfekta vardagsrum

Varför planerar många tjänstemän världen i perfekta färgsättningar och kräva att staden blir ett perfekt vardagsrum där de dyra filtarna är vikta över armstöden, soffan står med perfekt vinkel och snittblommorna är färska och krispiga? Är det verkligen det som yrkesutövandet ska gå ut på? Låt mig utveckla. Som vanligt är texten på några sidor,…

Fortsätt läsa

Jag ser så fram emot…

Äntligen tillbaka efter semestern och bara en härlig och peppande känsla inför andra halvan av detta underbara år. Första halvan av detta år levererade och var fantastiskt. Det innehöll mycket glädje, möten och framtidstro. Vad roligt vi hade det på mingel och fester! Inte det? Nej, jag kan informera om att det är uppförsbacke på…

Fortsätt läsa

En stor kaffekopp på Skinnarviksberget?

Stockholm och Köpenhamn brukar oftast jämföras med varandra, som jämbördiga Nordiska städer med lika stor struktur av stadskärna och med ungefär lika mycket folk. Dock saknar den platta danska huvudstaden något Stockholm har specifikt att erbjuda, nämligen naturliga utsiktsplatser tack vare dess kuperade stadslandskap. Ett av dessa naturliga utsiktsplatser är Skinnarviksberget med en vy över…

Fortsätt läsa

Från Karlstad till Amsterdam, Stefan Gustafsson, L67

I statens tjänst Ibland känner jag mig som en relikt från en annan tid, med värderingar och åsikter som inte liksom platsar i dagens individualistiska och marknadsstyrda samhälle. Jag brukar säga att jag är en oföretagsam individ, representerande den sista generationen av fyra som statstjänsteman. Ingen av oss har egentligen bytt arbetsgivare utan enbart bytt…

Fortsätt läsa

Att leva i nutid med ett ben i forntiden och blicken riktad mot framtiden, Per Anders Karlgren, L64

Teknis Det här är min berättelse om ett yrkesliv baserat på utbildningen till lantmätare på sextiotalet. Jag ska genast säga att texten är grundad på mina subjektiva upplevelser. Jag har inte fört dagbok eller minnesanteckningar. Jag har heller inte ansträngt mig för att verifiera mina påståenden genom källforskning. Inledningsvis vill jag också säga att jag…

Fortsätt läsa

Lantmätare – ett yrke för samverkan och utveckling, Jan Hallebro, L64

Min berättelse om Fastighetsdata– några nedslag! Pionjärtiden Aldrig anade jag att jag skulle bli delaktig i en utveckling som på ett så revolutionerande sätt kom att rationalisera registrering av fastigheter och säkerställande av äganderätten till fast egendom, en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Jag tog min civilingenjörsexamen, KTH Lantmäterisektionen 1968. Tänkte mig då att arbeta…

Fortsätt läsa

Den bortglömda kartan som hamnade i centrum. Minnen från utvecklingen av DRK, Olov Olsson L-68

Registerkartan – vad var det ? När jag studerade på KTH i slutet av 60-talet hade vi någon enstaka föreläsning om fastighetsregistret men kartan som hörde till fastighetsregistret – registerkartan och dess historiska föregångare – nämndes nästan inte alls. Efter några år i det statliga lantmäteriet fick jag en tjänst på registerenheten vid LMV i…

Fortsätt läsa

Lantmätare i konsumentkooperationens tjänst, Mårten Rönström L-68

Kooperativa förbundet – ett nationellt industri – och grossiströrelsekonglomerat Efter närmare tolv års tjänstgöring inom offentlig förvaltning i olika roller kändes det rimligt att 1983  ”byta sida” och pröva på yrkeslivet inom den privata sektorn. Denna var vid denna tidpunkt inte särskilt omfattande för den traditionella lantmätaren även om intresset för framförallt fastighetssektorns ekonomiska förutsättningar…

Fortsätt läsa

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 26 maj 2020

Tunnelborrmaskinen Elektra på väg mot Mörby   Tunnelborrningen fortsätter förbi Danderyds kommuns bostäder, Enebybergsvägen 1, och de företag som är belägna vid Enebybergsvägen. Ett postalt utskick, som också finns tillgängligt på engelska, har skett till boende och verksamma längs sträckan Anneberg-Mörby. Vårt fokus är boende på Enebybergsvägen 1, ansvarig fastighetsförvaltare och gruppchef på socialkontoret, Danderyds kommun…

Fortsätt läsa